vyhľadať ubytovanie

top udalosti

25.5. - 26.5. 2018

Rajec High Tatras Night Run 2018

Rajec High Tatras Night Run 2018

máj 2018

Kultúrne podujatia Agentúry Vietor tatranský

Kultúrne podujatia Agentúry Vietor tatranský

máj 2018

Víkendová škola šperku

Víkendová škola šperku

9.6. 2018

SĽUK pre deti: ZVUKY NIE SÚ MUKY

SĽUK pre deti: ZVUKY NIE SÚ MUKY

23.6. 2018

W. I. N. E. Talkshow u Franza „NIELEN O VÍNE“

W. I. N. E. Talkshow u Franza  „NIELEN O VÍNE“

25.5. - 26.7. 2018

Miroslav Cipár – Hra pre naše oči

Miroslav Cipár – Hra pre naše oči

do 1.12. 2018

Výstava Staré Slovensko v novom svete

Výstava Staré Slovensko v novom svete

rok 2018

Tatry v pohybe

Tatry v pohybe

Liptov a Vysoké Tatry smerujú na vzdialenejšie trhy spoločne

Liptov a Vysoké Tatry smerujú na vzdialenejšie trhy spoločne
  • 15. 07. 2017

(Liptov, Vysoké Tatry 13. 7. 2017) –  Oblastné organizácie cestovného ruchu REGIÓN LIPTOV a REGIÓN VYSOKÉ TATRY budú koordinovať svoje aktivity pri spolupráci so zahraničnými trhmi. Vznikla spoločná destinačná obchodná centrála, ktorej primárnym cieľom je vytvorenie atraktívneho destinačného produktu oboch regiónov.

V jednote je sila, povedali si Liptáci a Tatranci a vstupujú do spolupráce, od ktorej očakávajú, že vytvoria atraktívnu ponuku pre vzdialenejšie trhy. Obe oblastné organizácie už dlhší časť spolupracovali napríklad pri získavaní nových leteckých spojení do Popradu a súvisiacich marketingových aktivitách. Doteraz však neexistoval žiadny štatút spolupráce. Uvedomili si, že spoločným postupom dokážu lepšie osloviť nové trhy a pripraviť im ponuky, ktoré budú konkurencieschopné voči širokej škále možností, ktoré súčasná doba cudzincom, ktorí cestujú ponúka.

Výsledkom spoločných rokovaní je vznik cestovnej kancelárie, ktorá bude spĺňať úlohu destinačnej obchodnej centrály. Oblastné organizácie cestovného ruchu plnia predovšetkým úlohu marketingovú, prirodzene preto vznikla potreba posunúť tieto aktivity na vyššiu úroveň a zastrešiť ich aktivitami obchodnými.  „Doteraz sme sa orientovali najmä na trhy tradičné. Tými sú pre nás Česko, Poľsko, Maďarsko a domáce Slovensko. Naďalej budú pre nás spomenuté trhy prioritné a ťažiskové, ale chceme efektívnejšie oslovovať aj trhy vzdialenejšie a to si už vyžaduje komplexný produkt a koordinovaný postup. Pri hľadaní nových trhov potrebujeme naše regióny  spojiť, využiť ich potenciál naplno a pripraviť čo najkvalitnejšiu ponuku," ozrejmil predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION VYSOKÉ TATRY  Michal Sýkora. Jedná sa najmä o Veľkú Britániu, rusky a nemecky hovoriace krajiny, Škandináviu a Izrael. Perspektívne možno aj o Čínu a iné ázijské krajiny, ktorých obyvatelia Slovensko síce navštevujú, ale viac menej len tranzitujú a na niekoľko hodín počas pobytu navštívia hlavné mesto Bratislavu, čím nie je dostatočne využitý potenciál našej krajiny a našich služieb.

„Prvoradým poslaním je preto vytvoriť zrozumiteľné informačné a produktové portfólio pre potenciálnych zahraničných partnerov. Chceme sa profilovať ako spoľahlivý, profesionálny partner, poskytujúci komplexné služby tak, aby sa nastolili všestranne výhodné podmienky na stabilnú, dlhodobú spoluprácu s víziou každoročne udržateľného rastu," povedal predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Ján Blcháč. Nástrojom spoločného postupu je aj využitie existujúceho „know how“ všetkých komerčných subjektov v regiónoch. Čo si vyžaduje v prvom kole pochopenie očakávaní a možností jednotlivých subjektov a následne proaktívnou a ústretovou komunikáciou aj zvýšenie ich zainteresovanosti na spoločnom cieli. Tým je vybudovanie medzinárodne rozpoznateľnej, konkurencieschopnej a bezpečnej destinácie cestovného ruchu. Obe oblastné organizácie si od toho sľubujú napríklad predĺženie zimnej a letnej sezóny, pritiahnutie dopytu v mimosezónnych mesiacoch a predĺženie priemernej dĺžky pobytu v oboch regiónoch. „Plánujeme ponúknuť príležitosť pre všetky ubytovacie zariadenia a subjekty poskytujúce služby cestovného ruchu v regiónoch Vysokých Tatier a Liptova, ktoré majú kvalitnú ponuku a chuť spolupracovať,“ zdôraznila riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Darina Bartková.

Najvyššia forma konkurencie je spolupráca. Oblastné organizácie to pochopili a aj vznikom cestovnej kancelárie sa pokúsia vytvoriť atraktívny destinačný produkt regiónov Vysoké Tatry a Liptov. Účastníkmi podpisu dohody boli predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION VYSOKÉ TATRY Michal Sýkora, predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Ján Blcháč, podpredseda Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION VYSOKÉ TATRY Richard Pichonský, podpredseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Michal Slašťan, riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION VYSOKÉ TATRY Veronika Littvová, riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Darina Bartková, konateľky novovzniknutej cestovnej kancelárie Lucia Blašková a Katarína Lukáčová a tiež člen dozornej rady cestovnej kancelárie Gabriel Jamnický.

Stiahnite si mobilnú aplikáciu Región Vysoké Tatry

  • Kvalité topografické turistické mapy, naplánované cyklotrasy, horské túry
  • Zaznačené ubytovacie zariadenia, reštaurácie, atrakcie a služby
  • Popis, obrázky, priebeh túry na mape a výškový profil trate
Stiahnite si v AppStore Aplikácia Android na Google play