vyhľadať ubytovanie

top udalosti

24.4. - 1.5. 2017

Kalendár akcií týždňa

Kalendár akcií týždňa

26.4. 2017

Adam Szentpétery – Geometrické kódy

Adam Szentpétery – Geometrické kódy

27.4. 2017

Veľa dobra neuškodí

Veľa dobra neuškodí

29.4. 2017

Adventure golf

Adventure golf

apríl 2017

Brick by brick

Brick by brick

apríl 2017

HUMNO - aprílový program

HUMNO - aprílový program

piatok - nedeľa

Klaviristi v kaviarni Mozart

Klaviristi v kaviarni Mozart

29.4. - 1.5. 2017

Tatranská Májovka 2017

Tatranská Májovka 2017

30.4. - 1.5. 2017

1. máj vo Vysokých Tatrách

1. máj vo Vysokých Tatrách

5.5. 2017

Peter BREINER – klavírne improvizácie

Peter BREINER – klavírne improvizácie

5.5. 2017

Tri tvorivé tvory

Tri tvorivé tvory

14.5. 2017

Charitatívna akcia Lomničania-Lomničanom

Charitatívna akcia Lomničania-Lomničanom

28.7. - 30.7. 2017

Majstrovstvá LGK

Majstrovstvá LGK

5.8. 2017

Charity Golf Cup 2017

Charity Golf Cup 2017

21.8. - 24.8. 2017

Faldo series 2017

Faldo series 2017

29.12. - 31.8. 2017

Výstava Hála v Lomnici

Výstava Hála v Lomnici

leto 2017

Letná detská golfová škola a tábor v Tatrách

Letná detská golfová škola a tábor v Tatrách

rok 2017

Rozprávkové AquaCity

Rozprávkové AquaCity

rok 2017

Tatry v pohybe

Tatry v pohybe

Folklór a tradície

 

Podtatranský ľud sa v minulosti zaoberal predovšetkým poľnohospodárstvom a pastierstvom. S týmito činnosťami súviseli aj typické ľudové remeslá. Išlo o výrobu pracovných nástrojov, hrnčiarstvo, zámočníctvo a stolárstvo, vo veľkej miere spracovanie ľanu, ktorý zo Štrby vyvážali na pltiach aj s liečivými bylinami, olejmi z ihličnatých stromov a iným tovarom do Poľska. Bohatú tradíciu mali ovčiarske výrobky. Umeleckí remeselníci aj v súčasnosti zachovávajú tradičné remeslá ako je drevorezba, výroba valašiek, krojovaných bábik, veľkonočných vajíčok a iných predmetov.

Územie tatranského regiónu je pomerne členité, a to nielen z geografického, ale aj z etnického hľadiska. Dodnes si tento región zachoval črty tradičnej ľudovej kultúry. Na jeho území dochádza k prekrývaniu viacerých etnických skupín. Patria k nim Gorali, spišský Nemci, Rusíni i obyvatelia pôvodných spišských okresov. Z hľadiska zachovania folklórnych tradícií sú výraznými obcami Lendak, Ždiar a Javorina, ktoré sa nachádzajú na úpätí Belianskych Tatier. Ľudová kultúra a folklór tejto oblasti majú veľa spoločného, zároveň sa výrazne odlišujú od susedných oblastí v Poľsku aj na Slovensku. Tieto rozdiely sa prejavujú v nárečí, ľudovom odeve, hudbe, tanci a speve. Kedysi bol ľudový tanec veľmi obľúbený a budoval tradíciu na neviazaných tanečných zábavách, tzv. bursách, kde sa popri mladej generácii zabávala aj staršia a najstaršia, zastúpená starými rodičmi. Týchto príležitostí kultúrneho vyžitia však bolo pomerne málo, hlavne v období od jari do jesene, kedy bolo na poliach veľa práce. Ľud žil z toho, čo si vypestoval a vychoval.

Tradičným odevom našich predkov bol kroj, ktorý mal rôzne podoby a spracovania podľa jednotlivých geografických oblastí. Tradíciu našich predkov, spôsob života, bývania, obliekania, hospodárenia je možné vidieť v múzeu Ždiarsky dom v Ždiari. Je rozdelené na dve časti. Obytnú a hospodársku. V obytnej je stála výstava ľudovej tvorivosti – ždiarske kroje, hračky, bábiky, domáce zvieratká a iné. Sú tam umiestnené aj pomocné náradia, hudobné nástroje, známe na severnom najmä na Spiši.

V Tatranskom regióne sa stretnete tiež s tradičnou slovenskou kuchyňou a určite ochutnáte niektoré z miestnych špecialít ako pirohy,  pravá kapustnicu, či bryndzové halušky. Tieto jedlá sú výnimočné svojou jednoduchosťou a tvoria základ slovenskej kuchyne. Ich základnými zložkami boli a sú mlieko, zemiaky, kapusta a tiež výrobky z ovčieho syra, ktoré majú najväčšiu tradíciu práve v regióne pod Tatrami vďaka nezameniteľným klimatickým podmienkam.   Najlepšie chutia v kolibách alebo na salašoch.

Stiahnite si mobilnú aplikáciu Región Vysoké Tatry

  • Kvalité topografické turistické mapy, naplánované cyklotrasy, horské túry
  • Zaznačené ubytovacie zariadenia, reštaurácie, atrakcie a služby
  • Popis, obrázky, priebeh túry na mape a výškový profil trate
Stiahnite si v AppStore Aplikácia Android na Google play