Verejné obstarávanie

Stiahnite si PDF súbory:

Výzvy na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu:

 

2017

 • Výroba produktového videa na tému LEISURE
 • Cyklo-lyžiarska magistrála – polohopisné a výškopisné zameranie trasy
 • Oprava telocvične Tatranská Štrba
 • Oprava komunikácie k pošte a chodníka k Ozubnicovej železnici na Štrbskom Plese
 • Zabezpečenie letného a víkendového animačného programu
 • Cyklo-lyžiarska magistrála Štrbské Pleso – Tatranská Lomnica – časť Starý Smokovec – Tatranská Lomnica – projektová dokumentácia stavby pre vydanie územného rozhodnutia
 • Tlač letných propagačných materiálov
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre vydanie územného rozhodnutia a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu „Námestie pod lanovkou v Tatranskej Lomnici
 • Oprava schodov k ozubnicovej železnici Tatranská Štrba – Štrbské Pleso
 •  

  2016

 • Svetelná výzdoba Starý Smokovec a Tatranská Lomnica
 • Oslovenie ukrajinského trhu počas zimnej sezóny 2016/2017 cielenými PR aktivitami
 • Obnova a doplnenie cykloturistického značenia v Regióne Vysoké Tatry
 • Úprava lyžiarskych bežeckých tratí na území mesta Vysoké Tatry
 • Oprava povrchu cyklochodníka Starý Smokovec Tatranská Lomnica , úsek Nový Smokovec – Sibír
 • Internetová kampaň pre Región Vysoké Tatry
 • Zimná údržba  lyžiarskych bežeckých tratí na Štrbskom Plese
 • Public relations značky Región Vysoké Tatry na poľskom trhu pre zimnú sezónu 2016/2017
 • Stavebné úpravy plochy v priestore štartu a cieľa bežeckého areálu na Štrbskom Plese
 • Tlač zimných propagačných materiálov na sezónu 2016/2017
 • Zimná údržba ihrísk v majetku mesta Vysoké Tatry – ihrisko ZŠ Tatranská Lomnica, ihrisko pri ZŠ a MŠ Dolný Smokovec, Športové ihrisko v Novom Smokovci a Športové ihrisko vo Vyšných Hágoch
 • Prezentačný materiál na realizáciu direct marketingu formou publikácie aktuálnych fotografií mesta Poprad a blízkeho okolia so sprievodným textom
 • Interaktívna online komunikácia vedúca k tvorbe marketingovej kampane na podporu domáceho a príjazdového cestovného ruchu
 • Reprezentačný prospekt Mesta Vysoké Tatry a širšieho okolia
 • Výroba pamätných medailí s motívom šoldovského kríža
 • Úprava prístupovej komunikácie k ozubnicovej železnici Tatranská Štrba – Štrbské Pleso“
 • Modernizácia a revitalizácia športového areálu Štrbské Pleso“
 • Koncept a realizácia výskumného projektu k tvorbe marketingovej kampane
 • Zabezpečenie letného animačného programu „Šmolkocity“
 • Výroba promo spotu o Tatrách a okolí pre izraelský trh a jeho nasadenie v online priestore izraelských webových stránok
 • Tlač letných propagačných materiálov
 • PR článok do izraelského časopisu a jeho zverejnenie
 • Pravidelná letná údržba kvetinovej výzdoby na Štrbskom Plese
 • Preklady textov do a z cudzích jazykov v roku 2016
 • Údržba miestnych komunikácií na Štrbskom Plese
 • Zabezpečenie komplexných grafických služieb pre aquapark 
 •  

  2015

 • Rekonštrukcia povrchu cyklochodníka Tatranská Lomnica – Starý Smokovec, časť Nový Smokovec
 • Rekonštrukcia cyklochodníka Tatranská Lomnica – Starý Smokovec, časť Horný Smokovec
 • Redizajn loga Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry
 • Aktualizácia web stránky a support
 • Preklady textov do a z cudzích jazykov v roku 2015
 • Reklamná internetová kampaň na zimnú sezónu 2015 v Poľsku
 • Zabezpečenie grafických služieb reklamných kampaní
 • Tlač propagačných materiálov LETO 2015
 • Komplexné spracovanie propagačných materiálov LETO 2015 a ZIMA 2015/2016
 • Natáčanie, produkcia a postprodukcia reklamného videospotu
 • Public relations značky Región Vysoké Tatry na poľskom trhu
 • Výroba zimných videoklipov pre Región Vysoké Tatry na poľskom trhu
 • Infocesta poľských novinárov v Regióne Vysoké Tatry
 • LETO V POPRADE 2015 – MADE IN SLOVAKIA
 • Tlač propagačných materiálov pre produktovú líniu AQUAPARK – 2015
 • Podujatie VIVA ITALIA 2015
 • Zabezpečenie víkendových animačných programov, denného letného tábora a animačných programov na podujatia pre návštevníkov regiónu v aquaparku
 • Zabezpečenie letného animačného programu
 • Zabezpečenie animačného programu pre podujatie Fairyland
 • Rekonštrukcia a úprava cyklochodníka v úseku Tatranská Lomnica – Stará Lesná
 • Grafické podklady bežeckých tratí pre tlačené mapy
 • Realizácia reklamnej marketingovej kampane pre rezort AquaCity Poprad na leto 2015 na poľskom trhu
 • Fotodokumentácia podujatí a vyhotovenie imidžových záberov pre Región Vysoké Tatry
 • Videodokumentácia podujatí a vyhotovenie imidžových videozáberov pre Región Vysoké Tatry
 • Realizácia kampane Adwords a reklamy na webe Facebook v Poľsku
 • Realizácia marketingového prieskumu stredísk v oblasti Vysoké Tatry
 • Svetelná výzdoba v stredisku Štrbské Pleso
 • Svetelná výzdoba Vyšné Hágy, Polianka a Tatranská Lomnica
 • Virtuálne Štrbské Pleso
 • Spracovanie a tlač propagačných materiálov ZIMA 2014/2015
 • Rezervačný systém – rozšírenie služieb
 • Výroba drevených stánkov
 • Realizácia služieb v oblasti Public Relations pre Región Vysoké Tatry v Poľsku
 • Kamerový systém na Štrbskom Plese
 • Zabezpečenie údržby bežeckých tratí v zimnej sezóne na Štrbskom Plese
 • Zabezpečenie údržby bežeckých tratí v zimnej sezóne v Tatranskej Lomnici v lokalitách Tatranská Lomnica – Stará Lesná camp a v lokalite Tatranská Lomnica – kolbisko – Tatranské Matliare
 • Zabezpečenie údržby bežeckých tratí v zimnej sezóne v úseku Starý Smokovec – kyselka a Starý Smokovec – Vyšné Hágy
 • Výzva na realizáciu detského ihriska Tatranská Lomnica, Relax Park Jazierko
 • Zimná údržba ihrísk v majetku mesta Vysoké Tatry – ihrisko ZŠ Tatranská Lomnica, ihrisko pri ZŠ a MŠ Dolný Smokovec, Športové ihrisko v Novom Smokovci a Športové ihrisko vo Vyšných Hágoch
 • Dobudovanie osvetlenia chodníka v športovom areáli na Štrbskom Plese
 • Rezervačný systém - fáza statická a intranet
 • Oprava povrchu cyklistického chodníka
 • Internetová aplikácia "Štrbské Pleso na Google Earth"
 • Výroba a montáž grafických tabúľ
 • Výroba drevených konštrukcií pre umiestnenie grafických tabúľ
 • Celoštátna letná reklamná kampaň v rádiu RMF FM – Poľsko
 • Mediálna kampaň v Poľskej republike – leto 2014
 • Komplexné spracovanie propagačných materiálov LETO 2014
 • Nákup súboru fotografií
 • Tlač propagačných materiálov pre produktovú líniu AQUAPARK – leto 2014
 • Zabezpečenie víkendových animačných programov pre návštevníkov regiónu v aquaparku
 • Komplexné dodanie online turistického systému
 •  

  Záväzné zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky

   

  Výročná správa za rok 2014

  Stiahnite si mobilnú aplikáciu Región Vysoké Tatry

  • Kvalité topografické turistické mapy, naplánované cyklotrasy, horské túry
  • Zaznačené ubytovacie zariadenia, reštaurácie, atrakcie a služby
  • Popis, obrázky, priebeh túry na mape a výškový profil trate
  Stiahnite si v AppStore Aplikácia Android na Google play