Łączność


Adresa

Región Vysoké Tatry
Starý Smokovec 1
062 01 Vysoké Tatry

IČO:  422 34 077
DIČ:  2023468403
IČ DPH: SK2023468403


Łączność

Lucia Blašková
Dyrektor wykonawczy
E-mail: riaditel@regiontatry.sk

Bc. Sandra Hupková
Office manager
Email: office@regiontatry.sk

Viktória Kubalová
Menadżer produktu
Email: asistent@regiontatry.sk

Ing. Mária Kunová
Menadżer produktu
Email: info@regiontatry.sk

Informacje turystyczne, godziny otwarcia atrakcji i inne informacje można uzyskać w centrach informacji turystycznej:


Tatranská informačná kancelária Starý Smokovec
Email: smokovec@tatry.sk
Kontakt: + 421 (0) 52 442 34 40

Tatranská informačná kancelária Tatranská Lomnica

Email: lomnica@tatry.sk
Kontakt: + 421 (0) 52 446 81 19

Turistické informačné centrum Štrbské Pleso
Email: info@strbskepleso.sk
Kontakt: +421 911 333 466