Rok 2018 prial cestovnému ruchu v Tatrách

STARÝ SMOKOVEC (8. marec 2019) 

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil oficiálne štatistiky cestovného ruchu za rok 2018. Vysoké Tatry zostávajú suverénne najobsadzovanejším a najnavštevovanejším regiónom Slovenska. Región Vysoké Tatry sa aj v roku 2018 stal cieľovou destináciou pre tisícky dovolenkárov, ktorí svojim pobytom v našich veľhorách prispeli k  úspešnej sezóne. Najvyšší podiel návštevníkov stále zaznamenávajú domáci Slováci.

Rok 2018 bol v Regióne Vysoké Tatry (ďalej len RVT) úspešnejší ako v roku 2017 a to vo všetkých sledovaných údajoch štatistického úradu. Počet ubytovaných návštevníkov v RVT v roku 2018 s počtom 511.776 osôb po prvý krát v histórii nášho regiónu prekonal magickú hranicu pol milióna ubytovaných návštevníkov a vzrástol oproti roku 2017 o + 2,47%. Proporcionálne vzrástol aj počet prenocovaní a to o + 2,63%, ktorý sa veľmi blízko priblížil k magickej hranici počtu 1,5 mil. prenocovaní v RVT. Významný je aj nárast tržieb za ubytovanie, ktorý vzrástol v roku 2018 oproti roku 2017 o +14,40%, čo svedčí o lepšej efektívnosti poskytovaných služieb v tomto segmente.

„Uvedené čísla preukazujú, že záujem o návštevu regiónu je, dokonca dlhodobo kontinuálne narastá. V Regióne si domáci a zahraničný turista nájde to svoje. Je možné si tu vychutnať zábavu a kultúrne podujatia, obdivovať krásu prírody, prekonávať svoje ľudské limity vysokohorskými aktivitami ale aj zrelaxovať svoje telo a myseľ využitím kvalitných služieb a návštevou wellness procedúr. Túto nádheru si okrem turistov môžu vychutnať aj domáci obyvatelia.“ uviedla Veronika Littvová, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.

Čo sa týka jednotlivých samospráv, percentuálne najvyššie nárasty vykazuje obec Štrba s nárastom počtu ubytovaných  návštevníkov + 5,71%, následne s nárastom počtu prenocovaní + 8,61% a výrazným nárastom tržieb za ubytovanie + 13,29%. Na druhom mieste je mesto Vysoké Tatry s nárastom počtu ubytovaných návštevníkov + 3,63%, s nárastom počtu prenocovaní + 2,71% a najvyšším nárastom tržieb za ubytovanie + 17,10%. Iba mesto Poprad vykazuje /už druhý rok po sebe/ medziročný pokles tak počtu ubytovaných hostí o – 5,82%, ako aj prenocovaní o – 8,76%, ako aj poklesu tržieb za ubytovanie o – 1,85%.

Samotný počet lôžok v rámci RVT medziročne narástol o + 162 lôžok. Počet lôžok narástol vo Vysokých Tatrách a v Poprade a naopak poklesol v Štrbe. Najväčší podiel turistov tvoria slovenskí turisti, po nich tradične nasledujú turisti z Čiech a Poľska. Záujem je aj z radov maďarských a nemeckých turistov. Región zaznamenal pokles ruských turistov, ktorých však nahradili ukrajinskí turisti (z dôvodu priameho leteckého spojenia, ako aj zrušenia vízovej povinnosti.) Celkový trend rastu obsadenosti za celú Slovenskú republiku bol +3,87%, v Regióne Vysoké Tatry to bolo o + 2,47%. Boli využívané kapacity rôznych typov ubytovacích zariadení, čo len potvrdzuje rôznorodosť klientely, ktorá RVT navštevuje. Tradične, najsilnejšie mesiace zostávajú júl a august (letná sezóna) a mesiace zimnej sezóny. Je veľmi potešiteľné, že Región oslovuje aj v tzv. „mimosezóne“ teda v mesiacoch apríl – máj a september – november. Vo všetkých týchto mesiacoch región zaznamenal oproti roku 2017 nárasty.

„Veľmi nás teší, že spolupráca samospráv a podnikateľov, kvalitné služby a podpora Ministerstva dopravy a výstavby sa odzrkadľuje v narastajúcich číslach a teda náročná práca všetkých v regióne má zmysel. Dnes to už nie je len o Vysokých Tatrách, ale o Tatrách ako takých. Úzka spolupráca s OOCR Liptov na viacerých projektoch zvyšuje povedomie o Tatrách v zahraničí a z narastajúcich čísel sa tešia nielen naše 2regióny a kraje, ale aj Slovensko ako také. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry pripravila počas celého roka množstvo športových aj kultúrnych podujatí, ktoré ocenili domáci aj zahraniční návštevníci. Všetky podujatia sa tešili vysokému záujmu a sme radi, že plynule doplnili športové aktivity dovolenkárov. Správne nastavené marketingové aktivity podporili RVT na zahraničných trhoch a oslovili klientov. Sme hrdí na región, v ktorom žijeme“ spomenula Veronika Littvová, výkonná riaditeľka OOCR RVT.