Vyhlásenie Zväzu cestovného ruchu k stretnutiu s predsedom NR SR Andrejom Dankom

Zväz cestovného ruchu SR víta aktívny záujem predsedu NR SR Andreja Danka o slovenský cestovný ruch a jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí, o čom sa rokovalo na pracovnom stretnutí s predstaviteľmi tohto odvetvia 30. mája 2018 v priestoroch Bratislavského hradu.

Potenciál cestovného ruchu pre ekonomiku Slovenska je nezanedbateľný a pri nastavení lepších podmienok pre podnikanie, dokáže byť cestovný ruch jedným z pilierov slovenskej ekonomiky a motorom jej ďalšieho rastu.

Prezident ZCR SR Marek Harbuľák na stretnutí zdôraznil, že cestovný ruch tvorí široké spektrum služieb, ktoré poskytujú tisíce živnostníkov, malých i stredných podnikateľov. Služby v cestovnom ruchu je potrebné vnímať ako odvetvie, ktoré na seba viaže mnoho ďalších odvetví a služieb, počnúc produkciou farmárov až po digitálne služby IT spoločností.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko na pracovnom stretnutí predstavil už konkrétne návrhy na podporu domáceho cestovného ruchu. Ide o zníženie sadzby DPH v ubytovaní na 10 percent a zavedenie rekreačných poukážok, najprv pre zamestnancov.

ZCR SR i ostatní zástupcovia branže skonštatovali, že ide o prvé systémové nástroje na cielenú podporu rozvoja cestovného ruchu na Slovensku po takmer 20 rokoch. Ich zavedenie bude prínosom nielen pre podniky cestovného ruchu, ale prispejú k rozvoju zamestnanosti, investícií a predovšetkým kvality samotných služieb cestovného ruchu a rozvoju regiónov. Práve v regiónoch je veľký potenciál na rozvoj turizmu. Ako konštatoval štátny tajomník ministerstva dopravy Peter Ďurček, v niektorých častiach Slovenska je to jediné odvetvie, ktoré udržuje zamestnanosť.

Andrej Danko ako predseda SNS, prerokoval už tieto návrhy s koaličnými partnermi, ktorí k nim nemajú výhrady. Predseda NR SR sa tiež vyjadril, že považuje za krok späť zrušenie agentúry pre cestovný ruch a je za vytvorenie novej inštitúcie, prípadne ministerstva, ktorá by zastrešovala oblasť cestovného ruchu a prípadne športu.

Zväz cestovného ruchu SR vníma pozitívne kontinuálny záujem predsedu NR SR Andreja Danka o ďalšiu diskusiu k potrebám cestovného ruchu, ktorá bude na pripravovanej odbornej konferencii k cestovnému ruchu v najbližšom období.

Prezident ZCR SR Marek Harbuľák za organizácie a zväzy združené v ZCR SR považuje toto stretnutie ako prelomové, keď sa vďaka osobnej angažovanosti predsedu NR SR Andreja Danka, začínajú riešiť potreby členských organizácií presne v intenciách plánov, tzv. 9 priorít, ktoré ZCR SR presadzuje do roku 2020.

Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky združuje 15 organizácií zväzov, združení a inštitúcií v cestovnom ruchu: Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky- ZHR SR, Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr – SACKA, Záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov – LAVEX, Asociácia historických hotelov Slovenska- HHS, Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky- SZVTA, Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu- SSSCR, Asociácia slovenských kúpeľov- ASK, Asociácia informačných centier- AICES, Tatry mountain resorts, a.s.- TMR, Ústav turizmu – ÚT, Región Vysoké Tatry – RVT, Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB), Asociácia zábavy a hier – AZAH, AQUAPARK Poprad, s.r.o., TRINITY Hotels, s.r.o.