Prosba o spoluprácu – zákaz používania zábavnej pyrotechniky

Správa TANAP-u prostredníctvom tejto výzvy prosí o spoluprácu v súvislosti s blížiacim sa sviatočným decembrovým obdobím, ktoré je často spájané aj s používaním zábavnej pyrotechniky. Používanie zábavnej pyrotechniky je na území našich národných parkov zakázané zákonom, preto prichádzame s výzvou pre návštevníkov tatranských obcí, rekreačných zariadení, významných turistických lokalít a stredísk cestovného ruchu, aby túto skutočnosť rešpektovali.