ZASADY WJAZDU DO SŁOWACJI

Nie ma znaczenia z jakiego kraju pochodzisz, ale czy jesteś zaszczepiony. Jeśli nie jesteś zaszczepiony, musisz poddać się kwarantannie, którą można zakończyć negatywnym wynikiem testu PCR najwcześniej 5. dnia po przyjeździe z zagranicy. Od 19.07.2021 z kwarantanny zwolnione są tylko osoby W PEŁNI ZASZCZEPIONE. Zmianie ulega także reżim na granicach oraz obowiązek odbycia kwarantanny.

Każdy, kto przekroczy granicę Słowacji musi zarejestrować się na stronie eHRANICA

Zasady wjazdu na Słowację i późniejszej izolacji domowej są zróżnicowane w zależności od wieku osoby i innych warunków:

 • Osoby poniżej 12 roku życia podlegają reżimowi rodziców, ewent. osób żyjących we wspólnym gospodarstwie domowym, dlatego nie muszą rejestrować się w eHranica
 • Osoby w wieku od 12 roku życia muszą zarejestrować się w eHranica


Jak przebiega rejestracja do eHranica?

Po uzupełnieniu podstawowych danych będziemy chcieli dowiedzieć się, czy jesteś zaszczepiony. Będziesz mieć do wyboru trzy opcje:

 • Jestem osobą w pełni zaszczepioną i posiadam zaświadczenie
 • dokończysz prostą rejestrację i nie będziesz musiał izolować się w domu
 • rejestracja obowiązuje 6 miesięcy
 • Nie jestem osobą zaszczepioną
 • kontynuujesz wypełnianie formularza
 • jeśli spełniasz warunki zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, nie musisz jej przechodzić
 • Wyjątki dla osób nieszczepionych

Jeśli nie jesteś jeszcze zaszczepiony żadną dawką szczepionki przeciwko COVID-19, możesz ubiegać się o jeden z kilku wyjątków od obowiązkowej izolacji domowej. Wyjątki te są podzielone zgodnie z warunkami, które musisz spełnić przy ich zastosowaniu:

Wyjątki, które wymagają posiadania negatywnego wyniku testu RT-PCR nie starszego niż 72 godziny

 • stałe przeciwwskazania do szczepień na podstawie zaświadczenia lekarskiego wg Załącznika nr. 4 rozporządzenia
 • wjeżdżasz lub wyjeżdżasz ze Słowacji na krótki okres czasu w celu wzięcia udziału w pogrzebie bliskiej osoby lub jesteś osobą towarzyszącą i posiadasz zaświadczenie
 • pełnisz funkcję polityczną (wizyty oficjalne, delegacje, posłowie PE, ambasadorzy)
 • zwolnienie z kwarantanny przyznawane przez ministerstwa
 • zawodnicy drużyn sportowych, członkowie komitetu wykonawczego lub sędziowie
 • pracownicy kultury i nauki (redaktorzy, aktorzy, konserwatorzy itp.)

Wyjątki, które wymagają posiadania negatywnego wyniku testu RT-PCR nie starszego niż 7 dni

 • osoby pracujące za granicą
 • uczniowie i studenci
 • osoby opiekujące się bliskimi krewnymi
 • rolnicy

Wyjątki, które wymagają posiadania negatywnego wyniku testu antygenowego nie starszego niż 7 dni

 • uczniowie i studenci

Wyjątki, które nie wymagają ujemnego wyniku testu

 • Kierowcy lub członkowie załogi (transport – kolejowy, pasażerski, lotniczy, towarowy, autobusowy, wodny, transport pasażerów na lotniska, usługi pogrzebowe, usługi medyczne – transport pacjentów, narządów i krwi)

 Zwolnienia udzielane przez ministerstwa

Jeśli nie spełniasz warunków zwolnienia z kwarantanny, musisz przejść obowiązkową kwarantannę w domu

Z kwarantanny zwolnione są:

 • Osoby w pełni zaszczepione,
 • osoby w wieku od 12 do 18 lat, pod warunkiem, że żadna osoba żyjąca we wspólnym gospodarstwie domowym nie jest objęta kwarantanną (ważność rejestracji w eHranicy do 9.08.2021).

Kwarantanna po wjeździe na Słowację

Wszystkie osoby, które po 9 lipca 2021 po godz. 06:00 wjadą na terytorium Republiki Słowackiej i nie spełniają warunku wyjątku z kwarantanny, zobowiązane są do odbycia 14-dniowej kwarantanny w domu, lub przeznaczonym do tego obiekcie.

Kiedy kończy się kwarantanna?

Jeśli kwarantanna przebiega bezobjawowo, zakończy się po 14 dniach lub po otrzymaniu ujemnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19, przy czym test można wykonać najwcześniej w piątym dniu kwarantanny.

Kwarantanna dla dzieci poniżej 12 lat

Jeśli kwarantanna przebiega bezobjawowo, w przypadku dzieci do 12 roku życia kończy się wraz z zakończeniem obowiązku kwarantanny rodziców, ewent. osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Kwarantanna osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym

Wszystkie osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym co osoba podlegająca kwarantannie, muszą przestrzegać tych samych zasad przez cały okres izolacji, chyba że izolacja tej osoby została zakończona.

Obowiązek okazania testu RT-PCR nie starszego niż 72 godziny

W przypadku przylotu z krajów niewymienionych na poniższej liście, należy okazać negatywny wynik testu RT-PCR nie starszy niż 72 godziny.

Pozostałe wyjątki z obowiązkowej kwarantanny ZNAJDĄ PAŃSTWO TUTAJ!


Definicja w pełni zaszczepionej osoby

Za w pełni zaszczepioną osobę zgodnie z Rozporządzeniem, uważa się:

 • osobę, która jest co najmniej 14 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy po podaniu drugiej dawki szczepionki dwudawkowej przeciwko COVID-19 (rejestracja w eHranica obowiązuje 6 miesięcy),
 • osobę, która jest co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy po podaniu szczepionki jednodawkowej przeciwko COVID-19 (rejestracja w eHranica obowiązuje 6 miesięcy),
 • osobę, która jest co najmniej 14 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy po podaniu pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, jeśli pierwsza dawka szczepionki przeciwko COVID-19 została podana w ciągu 180 dni od przebycia choroby COVID-19 (rejestracja w eHranica obowiązuje 6 miesięcy),

Tranzyt przez terytorium Republiki Słowackiej bez rejestracji do eHranica – kierowcy i pasażerowie

 • przejazd tranzytem przez Słowację jest możliwy bez rejestracji tylko bez zatrzymywania się, z wyjątkiem niezbędnego tankowania paliwa na stacjach benzynowych,
 • terytorium RS należy opuścić w ciągu 8 godzin,
 • przejazd tranzytowy jest możliwy bez rejestracji do eHranica,