Pravidlá vstupu na Slovensko

Nezáleží na tom, z akej krajiny prichádzate, ale či ste zaočkovaný. Ak nie ste zaočkovaný, musíte do karantény, ktorú je možné ukončiť PCR testom najskôr v 5. deň. Od 19.7.2021 je potrebné byť KOMPLETNE ZAOČKOVANÝ. Upravuje sa aj režim na hraniciach a povinnosť domácej izolácie.

Každý, kto prekročí hranicu Slovenska sa musí registrovať na eHRANICI


Pravidlá vstupu na Slovensko a následnej domácej izolácie sa rozlišujú podľa veku osoby a na základe ďalších podmienok:

 • Osoby vo veku do 12 rokov podliehajú režimu rodičov, resp. osôb v spoločnej domácnosti, a preto sa nemusia registrovať do eHranica
 • Osoby vo veku od 12 rokov sa musia registrovať do eHranica

Čo Vás čaká pri registrácii do eHranica?

Po vyplnení základných údajov budeme od Vás chcieť zistiť, či ste už absolvovali očkovanie. Na výber budete mať z troch možností:

 • som plne zaočkovaná osoba a mám o tom doklad
  • dokončíte jednoduchú registráciu a nemusíte nastúpiť do domácej izolácie
  • registrácia platí 6 mesiacov
 • nie som zaočkovaná osoba
  • pokračujete vo vyplnení formuláru
  • ak spĺňate podmienky z výnimiek z absolvovania povinnej domácej izolácie, nemusíte ju absolvovať


Výnimky pre nezaočkované osoby

Ak ste doteraz neabsolvovali žiadne očkovanie proti COVID-19, stále si môžete uplatniť jednu z viacerých výnimiek z povinnej domácej izolácie. Tieto výnimky sú vo formulári rozdelené na základe podmienok, ktoré musíte spĺňať pri ich uplatnení:

Výnimky, ktoré vyžadujú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín

 • trvalé kontraindikácie očkovania na základe potvrdenia od lekára podľa Prílohy č. 4 vyhlášky
 • krátkodobo vstupujete alebo opúšťate Slovensko za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby alebo ste sprevádzajúca osoba a máte o tom potvrdenie
 • vykonávate politickú funkciu (oficiálne návštevy, delegácie, poslanci EP, zastupiteľské úrady)
 • výnimky udeľované ministerstvami
 • hráči športového tímu, členovia realizačného výboru alebo rozhodcovia
 • pracujete v kultúre alebo výskume (redaktori, herci, reštaurátori a podobne)

Výnimky, ktoré vyžadujú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní

 • pendleri
 • žiaci a študenti
 • osoby starajúce sa o blízkych príbuzných
 • poľnohospodári

Výnimky, ktoré vyžadujú negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 7 dní

 • žiaci a študenti

Výnimky, ktoré nevyžadujú negatívny výsledok testu

 • Vodiči alebo členovia posádky (dopravy – železničná, osobná, letecká, nákladná, autobusová, lodná, preprava osôb na letiská, repriácia osôb, pohrebná služba, zdravotná služba – transport pacientov, orgánov a krvi)

Výnimky udeľované ministerstvami

Ak nespĺňate podmienky na výnimku, musíte absolvovať povinnú domácu izoláciu


Do povinnej izolácie nemusia nastúpiť:

 • Plne zaočkované osoby,
 • osoby od 12 do 18 rokov veku, za podmienky, že sa na žiadnu osobu v spoločnej domácnosti nevzťahuje režim domácej izolácie (platnosť registrácie v eHranici je do 9.8.2021).

Domáca izolácia po príchode na Slovensko

Všetkým osobám, ktoré od 9. júla 2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky a nepodliehajú výnimkám sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení.

Kedy sa domáca izolácia končí?

Pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom test je možné vykonať najskôr v piaty deň izolácie.

Domáca izolácia detí do 12 rokov

Pri bezpríznakovom priebehu izolácie sa karanténa detí do 12 rokov ukončuje spolu s rodičmi, resp. osobami žijúcimi s nimi v spoločnej domácnosti.

Domáca izolácia osôb žijúcich v spoločnej domácnosti

Všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v domácej izolácii musia celé obdobie izolácie dodržiavať rovnaké pravidlá, pokiaľ nebude ukončená izolácia danej osoby.

Povinnosť preukázať sa RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín

Osoby prichádzajúce na Slovensko leteckou dopravou z krajín, ktoré nie sú na nasledujúcom zozname, sú povinné preukázať sa RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Ostatné výnimky z povinnej domácej izolácie NÁJDETE TU!


Definícia plne zaočkovaných osôb

Za plne očkovanú osobu na účely vyhlášky sa považuje:

 • osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (platnosť registrácie v eHranica je 6 mesiacov),
 • osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou (platnosť registrácie v eHranica je 6 mesiacov),
 • osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 (platnosť registrácie v eHranica je 6 mesiacov),


Tranzit cez Slovensko bez registrácie do eHranica – vodiči a posádka

 • pre prejazd územím SR naďalej platí, že treba prejsť bez zastavenia s výnimkou čerpania pohonných látok,
 • tranzit treba vykonať do 8 hodín,
 • pre tranzit sa netreba vopred registrovať do eHranica

Podujatia v Tatrách