Klimatické kúpele

Vysoké Tatry sú vďaka svojej klíme a nadmorskej výške považované za významné kúpeľné mesto. 

Za zakladateľa klimatoterapie vo Vysokých Tatrách považujú Mikuláša Szontága st., a to najmä vďaka jeho založeniu Nového Smokovca v roku 1875. Klimatické kúpele vznikli preto, že tu boli veľmi priaznivé podmienky na liečenie nešpecifických chorôb dýchacích ciest ako napr. astmy. Po 2. svetovej vojne v roku 1947 vzniklo mesto Vysoké Tatry, ktoré dostalo do vienka tri základné funkcie, ktorými boli turistika, rekreácia a šport, druhá bola liečba a tretia ochrana prírody a výskum. Práve v tomto období začal aj rozvoj kúpeľníctva v Tatrách.

Podujatia v Tatrách