Poistenie na horách

Na hory bezpečne s horským poistením.

Vyrazte za dobrodružstvom na turistiku do Vysokých Tatier s horským poistením, či už ako rekreačný turista, horolezec, skialpinista alebo adrenalínový športovec.

S dobre zvoleným horským poistením vás nemôže na túre nič prekvapiť. Uzatvorte si poistenie na hory a chráňte sa tak pred neočakávanými udalosťami a zraneniami.

Poisťovne rozlišujú horské poistenie na 2 kategórie:

  • – základ (bežný turista, pohyb po značkovaných chodníkoch)
  • – extrém (horolezectvo, skialpinizmus či iné adrenalínové športy).

Aj malý úraz Vás v horskom prostredí môže výjsť veľmi draho. Klasické verejné zdravotné či cestovné poistenie totiž nepokrýva náklady Horskej záchrannej služby spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním. Náklady na tzv. technický zásah (preprava na nosidlách, pátranie, letecká technika) je osoba nachádzajúca sa v horskom prostredí povinná uhradiť. Táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté – deti a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony.

TIPY AKO SA POISTIŤ

Od 01.06.2020 je každý návštevník ubytovaný na území mesta Vysoké Tatry a zapísaný v evidencii ubytovaných osôb od ktorých sa vybrala daň za ubytovanie hromadne poistený na zásah Horskej záchrannej služby.
Územie mesta Vysoké Tatry tvoria tatranské osady od Tatranskej Kotliny po Popradské Pleso. Nezabudnite si overiť u svojho ubytovateľa, či je registrovaným na platbu dane v meste Vysoké Tatry. POZOR! Štrbské Pleso nepatrí do mesta Vysoké Tatry.
Každý návštevník, ktorý je ubytovaný na území mesta Vysoké Tatry, ktorý zaplatil miestnu daň je poistený na zásah Horskej služby.

Poistenie na hory GENERALI je možné kúpiť aj v Tatranských informačných kanceláriách.
Navštívte Tatranské informačné kancelárie v Starom Smokovci a Tatranskej Lomnici alebo TIC Štrbské Pleso, kde Vám pracovníci poradia aké poistenie do hôr je pre vás najvýhodnejšie. Môžete si uzavrieť poistenie na konkrétny počet dní alebo na cely rok.

Poistiť sa môžete priamo aj z pohodlia domov online u jednotlivých poisťovniach, napr.


Bezpečnosť v horách je prvoradá, tak neváhajte a uzatvorte si horské poistenie do hôr.

Nezabudnite, v prípade nehody v horskom prostredí volať 18 300. Môžete použiť aj mobilnú aplikáciu od HZS, ktorá pomôže aj s Vašou lokalizáciou.

www.hzs.sk | www.laviny.sk

Tiesňová linka HZS: 18 300

Mobilná aplikácia HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

  • – aktuálne informácie o podmienkach na horách stále so sebou
  • – v prípade ťažkostí k vám privolá pomoc

Podujatia v Tatrách