TATRANSKÉ ROZPRÁVKOVÉ PUTOVANIE 2021

S OCHRANKOM TATRANSKÝM, SMREČINKOU LESNOU, LOMNIČKOU KVETINKOVOU A NOVÝM DENNÍKOM DOBRODRUHA!


V rámci Tatranského rozprávkového putovania 2021 Vaše ratolesti opäť potešia novinky. Okrem minuloročných rozpŕavok či tradičných rozprávkových postavičiek – Ochranka Tatranského, Smrečinky Lesnej a Lomničky Kvetinkovej, čakajú na malých záujemcov opäť nové hlavolamy, tajničky, úlohy, indície súťaž o skvelé ceny, mapa a objavovanie neobjavených miest.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry a Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry aj tento rok vylepšili úspešný DENNÍK DOBRODRUHA. Ten deti opäť, popri Štrbskom Plese, Starom Smokovci, Tatranskej Lomnici a Poprade, prevedie i po turisticky menej prebádaných miestach ako napríklad Vyšné Hágy, Nová Polianka, Tatranská Polianka, Tatranské Zruby, Tatranská Lesná či Tatranské Matliare. Celkový počet zastávok je trinásť a ku každej patrí jedna úloha. Indície bude nutné tento rok však hľadať! Tie môžu deti spĺňať v priloženej mape, získať certifikát či zapojiť sa do žrebovania o hodnotné ceny.


AKO TO CELÉ FUNGUJE?

Každé dieťa, do 18 rokov, si od 1.6.2021 až do konca októbra 2021 môže prísť pre BEZPLATNÝ DENNÍK DOBRODRUHA do Tatranských informačných kancelárií v Starom Smokovci, Tatranskej Lomnici a do Turistického infocentra na Štrbskom Plese. Tento denník dieťa prevedie celým regiónom Vysoké Tatry (od Štrbského Plesa cez Tatranskú Kotlinu až po Poprad). V denníku si nájde okrem rozprávok, hlavolamov a tajničiek aj SÚŤAŽNÉ ÚLOHY. Tie sa po splnení zaznamenajú do priloženej mapy. Pozostávajú napríklad z pečiatok chát alebo z indícií, ktoré dieťa môže nájsť priamo v teréne konkrétnej osady. Po splnení najmenej desiatich úloh súťažiaci príde na určené miesto, kde mu bude po kontrole vydaný CERTIFIKÁT DOBRODRUHA. Následne so zákonným zástupcom  vyplní súťažný lístok a vhodí do žrebovacej krabice. Súťaž trvá do októbra 2021.

ŠTATÚT SÚŤAŽE TU!


Denník dobrodruha nájdete zadarmo dostupný v Tatranských informačných kanceláriách – Starý Smokovec / 052/442 34 40, Tatranská Lomnica / 052/446 81 19 alebo v Infocentre na Štrbskom Plese / 0911 333 466.

Zastávky TATRANSKÉ LETNÉ PUTOVANIE

Podujatia v Tatrách