Budú rátať turistov

Lesník ŠL TANAPu Ľuboš Fabian počíta turistov na vrchole Rysov 7. 8. 2018
Lesník ŠL TANAPu Ľuboš Fabian počíta turistov na vrchole Rysov 7. 8. 2018

Tatranská Lomnica (5. augusta 2019) – Tatranský a Pieninský národný park čaká už zajtra pravidelná inventúra turistov. Cieľom každoročného spočítania návštevníkov vo vysokohorskom prostredí je zistiť predovšetkým to, aká je zaťaženosť jednotlivých lokalít.

Do terénu vyrazia zamestnanci Štátnych lesov TANAP-u, ktorí budú spolu s ďalšími dobrovoľníkmi od 5.00 do 19.00 hodiny mapovať návštevnosť na približne 40 miestach, predovšetkým pri vstupoch do dolín, no i na vrcholoch Kriváňa a Rysov. Do sčítacích hárkov zapíšu nielen počty turistov, ale na vybraných lokalitách aj ich národnosť. Získané údaje zužitkuje správca územia, teda Štátne lesy TANAP-u najmä pri plánovaní údržby turistickej a informačnej siete, poslúžia aj pri zlepšovaní ďalších služieb v tomto vzácnom území.

Štátne lesy TANAP-u evidujú návštevnosť v národnom parku už od roku 1972. Vlani v deň spočítania prešlo po značkovaných turistických chodníkoch vo vysokohorskom prostredí TANAP-u 24 061 turistov. Najnavštevovanejším miestom bolo Popradské pleso, spomedzi dvojice sledovaných vrcholov si prvenstvo udržali Rysy.

Najpočetnejšiu skupinu návštevníkov podobne ako po minulé roky tvorili Slováci, Česi a Poliaci, nechýbali však ani Maďari, Nemci, Angličania, Francúzi, Íri, Holanďania, Izraelčania, Rumuni, ba dokonca sa medzi výletníkmi objavili aj Austrálčania či Kórejci. V Pieninách už tradične dominovali Poliaci, po značkovanom chodníku v Prielome Dunajca prešlo v deň spočítania oboma smermi 3 585 turistov, z toho 2 821 na bicykli, zvyšok pešo. Plte, rafty a kajaky prepravili ďalších 6 858 návštevníkov.

Najvyšší počet turistov vo vysokohorskom prostredí za posledných pätnásť rokov evidujú Štátne lesy TANAP-u v roku 2014. Za jediný deň ich vtedy narátali 24 117. Rekord si drží rok 1980 s 26 520 návštevníkmi.


Spracovala: Mgr. Martina Petránová, koordinátor vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u

Tel.: 0902 130 778, 0903 987 594, e-mail: martina.petranova@lesytanap.sk

www.lesytanap.sk

Podujatia v Tatrách