Prednáška Jána Madarása v Múzeu TANAP-u

Prednáška riaditeľa Ústavu vied o Zemi SAV Jána Madarása, ktorú si  môžete vypočuť 16.11.2022  v Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Spolu s ním prenesie návštevníkov milióny rokov späť v čase výstava TRITRI – Tatry očami geológov, ktorá okrem pútavých fotografií ponúkne i rukolapné dôkazy dávnej minulosti Tatier v podobe trojrozmerných exponátov, nevynímajúc ani lebku jaskynného medveďa či amonit z Javorovej doliny, ktorý je dôkazom toho, že toto územie bolo kedysi zaliate morom.
Začiatok prednášky je o 10.00 hodine.

Podujatia v Tatrách