Aké je to byť dirigent?

Už tento piatok, 28. 4. 2023 o 19:00 budeme vo FELKA café & brew bar diskutovať s Mariánom Lejavom – slovenským skladateľom a dirigenomt. Je považovaný za jednu z najvýraznejších osobností súčasnej slovenskej hudobnej scény. Lejava je držiteľom ceny Radio_Head Awards a cien Hudobného fondu. Pracoval ako dirigent s rôznymi orchestrami a opernými scénami a jeho skladby boli premiérované na mnohých domácich aj zahraničných festivaloch súčasnej hudby. Okrem toho pôsobí aj ako pedagóg na VŠMU v Bratislave a spolupracoval s ďalšími hudobnými inštitúciami v Česku. Marián Lejava inicioval množstvo projektov zameraných na súčasnú hudbu a vzdelávanie.

Diskusie sa konajú v priestore našej kaviarne FELKA café & brew bar v Poprade-Veľkej. V projekte predstavíme 7 profesií, ktoré umenie priamo vytvárajú alebo jeho tvorbe pomáhajú v rôznych oblastiach. Pôjde o hudobníkov a skladateľov, umeleckých pedagógov, výtvarníkov, tanečníkov a hercov. V projekte potvrdilo svoju účasť 8 renomovaných umelcov zo Slovenska. Cieľom projektu je predstaviť rôznorodé umelecké profesie komplexnosť a pestrosť umenia, no najmä odkryť špecifické pracovné postupy a koncepcie práce jednotlivých umeleckých profesionálov.

Prednášky a prezentácie profesií sa budú konať formou moderovaného rozhovoru s konkrétnym profesionálom v umení, ktorý bude viesť autor projektu, muzikológ a hudobný manažér, Juraj Beráts.

Ďalšie plánované diskusie:

#3 – 5. 5. Robo Kočan, fotograf

#4 – 12. 5. Petra Fornayová, tanečníčka

#5 – 2. 6. Daniel Matej, hudobný skladateľ

#6 – 16. 6. Ronald Šebesta, klarinetista

#7 – 23. 6. Anna Čonková, herečka

Diskusie sa konajú vždy v piatok o 19.00 hod.

Rezervácie miest osobne alebo: 0903 696 153, hello@felka.coffee

Vstupné 3,00 €/os.

Zmena programu vyhradená.

Podujatia v Tatrách