Anjel Vianoc 2022

Tradičná predvianočná výtvarná súťaž na tému Anjel Vianoc 2022 pre materské, základné, špeciálne, základné umelecké a stredné školy.

Súťažné práce zasielajte podľa pokynov na www.tatragaleria.sk do 13. novembra 2022.

Podujatia v Tatrách