ANJEL VIANOC 2023

Tatranská galéria v Poprade vyhlasuje tradičnú predvianočnú výtvarnú súťaž ANJEL VIANOC 2023

pre materské, základné, špeciálne, základné umelecké a stredné školy, na ktorej môžete prezentovať talent a výtvarnú zručnosť Vašich žiakov a študentov. Príďte nám ukázať Vaše anjelské nápady.

Súťažné práce môžu byť vyhotovené ľubovoľnou výtvarnou technikou v počte max. 10 ks za školu.

Všetky práce posielajte poriadne označené, svoju účasť potvrďte mailom na adrese (pedagog@tatragaleria.sk) prostredníctvom elektronickej prihlášky, spolu s potrebnými údajmi

(meno, priezvisko, vek, škola, názov práce, technika) najneskôr do 17. novembra 2023.

Neoznačené práce a práce bez elektronického zoznamu prác a potvrdenia účasti nebudú do súťaže zaradené!!!

Súťažné práce na náklady galérie nevraciame!!!

Po skončení výstavy budú práce k dispozícii na vyzdvihnutie. Termín vernisáže výstavy a slávnostného vyhlásenia víťazov bude decembra 2023 o 14.00 v Tatranskej galérii v Poprade.

Víťazi získajú hodnotné ceny.

Podujatia v Tatrách