Anna bál

Anna bál sa tradične koná na počesť svätej Anny, ktorá je významnou postavou v kresťanskej tradícii. Svätá Anna je matkou Panny Márie a starou matkou Ježiša Krista. V mnohých krajinách, vrátane Slovenska, je svätá Anna veľmi uctievaná a jej sviatok, ktorý pripadá na 26. júla, je príležitosťou na oslavy a spoločenské podujatia.
Kde?
🏨 Pred hotelom Montfort v Tatranskej Javorine
Kedy?
🕐🗓️ V sobotu 20.07.2024 o 13:00 hodine
Nejaké zaujímavé miesta?
💒 Kostol v Tatranskej Javorine je zasvätený svätej Anne, čo je priamo spojené s organizovaním Anna bálu v tejto obci. Preto je skvelá príležitosť ho navštíviť!

Podujatia v Tatrách