ART & HOLOCAUST

Úvodná konferencia k projektu ART & HOLOCAUST, ktorá sa uskutoční za účasti významných osobností v stredu 23. novembra 2022 o 11.00 v Tatranskej galérii na Hviezdoslavovej ulici 12 v Poprade.

Súčasťou programu úvodnej konferencie je aj divadelné predstavenie Cigánsky boxer, ktoré sa uskutoční v utorok 22. novembra 2022 o 18.00 v Tatranskej galérii na Hviezdoslavovej ulici 12 v Poprade.

Názov projektu:         ART & HOLOCAUST

Číslo projektu:           CLT03040

Programová oblasť:  Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca

 

Organizátor:                 Tatranská galéria v Poprade

Partneri projektu:       Jødisk Museum i Oslo, Múzeum židovskej kultúry SNM, Bratislava,             Fakulta dramatických umení – Akadémia umení v Banskej Bystrici,   Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

 

Autorka projektu:           PaedDr. Anna Ondrušeková

Hlavný garant projektu: Prof. Mgr. Ing. Ľubomír Stacho

Miesto konania:              Elektráreň Tatranskej galérie v Poprade, Hviezdoslavova 12, Poprad
Otváracia konferencia:  23. november 2022  o 11.00

Trvanie projektu:            november 2022 – apríl 2024

Projekt podporili:

ART & HOLOCAUST získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v      sume 98 600€ prostredníctvom Grantov EHP. Projekt je spolufinancovaný v sume 17 400€ z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Prešovského samosprávneho kraja v sume 6100€.

Odkaz na národné webové sídlo:      www.eeagrants.sk

Webová stránka o projekte:              www.artandholocaust.sk

Tatranská galéria v Poprade v spolupráci s partnermi projektu – Jødisk Museum i Oslo, Múzeum židovskej kultúry SNM, Bratislava, Fakulta dramatických umení – Akadémia umení v Banskej Bystrici, Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad a viacerými spolupracujúcimi subjektmi, ktorí sa budú aktívne podieľať na projektových aktivitách, v rámci projektu ART & HOLOCAUST alebo Umenie a holokaust postupne predstaví rôzne umelecké podujatia, vzdelávacie prednášky, premietne filmy a tiež priamo zapojí študentov a mladých ľudí do tvorivého procesu.

Tatranská galéria sídli a svoje aktivity realizuje v širšom regióne historickej Spišskej župy v Prešovskom samosprávnom kraji a jeho okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča. Región je miestom, kde viaceré etniká, národy a národnosti žili vo vzájomnej zhode. Zmenilo sa to počas 2. svetovej vojny, kedy z tohto regiónu bolo veľa ľudí spomedzi Židov a Rómov deportovaných do koncentračných táborov. V poslednom období početnosť rómskej populácie v regióne narastá, čo spôsobuje nárast extrémizmu, rasizmu a xenofóbie najmä u mladej generácie. Región Spiša, ktorý je najviac osídlený touto národnostnou menšinou, je geograficky znevýhodnený svojim umiestnením na severovýchode Slovenska, a práve tu zamýšľame realizovať väčšinu aktivít nášho projektu. Galéria má adekvátne priestory na realizáciu všetkých aktivít.

Projekt bude pozostávať z:

  1. Kreatívno-umeleckej zložky – výstavy, umelecké sympózium, koncerty, zhotovenie fotografických a filmových dokumentov
  2. Edukatívnej zložky – prednášky, filmové premietania, exkurzie a besedy so študentmi škôl rôzneho typu a so širokou verejnosťou

III. Vedeckovýskumnej zložky – Umelci a holokaust – výskum, konferencie o umelcoch Slovenska a Nórska k téme holokaustu, vydanie zborníka, zhotovenie dokumentov, newslettrov, atď.

Pri všetkých podujatiach zamýšľame využiť možnosť, aby umelci svojimi lokálne špecifickými projektmi reagovali na génia loci tohto miesta poznačeného traumou holokaustu. Veríme, že umelci budú dostatočne citliví a vytvoria produktívne napätie medzi minulosťou a prítomnosťou.

Sociálna spravodlivosť, rovnosť šancí, prístup k vzdelaniu a rešpekt k jazyku, kultúre a ľudskej dôstojnosti sú silnými nástrojmi na zlepšenie spolunažívania medzi vyššie spomenutými skupinami, a to chceme našim projektom ART&HOLOCAUST podporiť.

Slávnostné otvorenie projektu sa uskutoční prostredníctvom úvodnej konferencie 23. novembra 2022 o 11.00 v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade na Hviezdoslavovej ulici 12 v Poprade. Prednášajúcimi počas konferencie budú: PaedDr. Anna Ondrušeková, autorka projektu a riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade – úvodné slovo k projektu, prezentácia webovej stránky; PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja – slovo zriaďovateľa; Ing. Andrej Kiska, exprezident Slovenskej republiky – Holokaust jeho príčiny a analógia s prejavmi extrémizmu na Slovensku; M. A. Michal Vaněk, PhD., riaditeľ Múzea židovskej kultúry SNM, Bratislava, partner projektu – Možnosti vzdelávania k téme holokaustu; Mats Tangestuen, akademický riaditeľ Jødisk Museum i Oslo, partner projektu – videopríhovor o výstave; Prof. Ľubomír Stacho, hlavný garant projektu bude prednášať na tému Umelecké stvárnenie tematiky holokaustu vo fotografii.

Vstup na podujatie je voľný.

Podujatia v Tatrách