Blší trh a zberateľská burza starožitností

Blší trh a zberateľská burza starožitností. Tradičné podujatie, ktoré už šiesty rok organizuje Klub Veličanov. Srdečne Všetkých pozývame!

Podujatia v Tatrách