Deň otvorených dverí v ARC Gánovce

22. marca 2024 v čase od 8.00-15.00 h sa pri príležitosti Svetového dňa meteorológie v Aerologickom a radiačnom centre (ARC) Slovenského hydrometeorologického ústavu v Gánovciach pri Poprade uskutoční deň otvorených dverí. Návštevníci sa dozvedia ako sa robí aerologické meranie, ako spolu súvisí celkový ozón a slnečný ultrafialový index, prečo je dôležitý monitoring aerosólov a tiež to, ako sa mení klíma v okolí Popradu. Okrem výkladu sa môžu oboznámiť aj s meracou technikou. Spoločné vypustenie meteorologického balóna s rádiosondou sa začne o 12.00 h. V spolupráci s Podtatranským múzeom bude od 9.00-14.00 h zabezpečený odborný výklad k archeologickému nálezisku v obci Gánovce. Všetci návštevníci sú srdečne vítaní.

Podujatia v Tatrách