Divadelné predstavenie Štipka hodín

Inscenácia vychádza z diela Terryho Pratchetta ReaperMan. Realizačný tím sa projektom pokúsil preniesť svet „Zemeplochy“ do neutrálneho scénického priestoru. Výprava je zasadená do malej javiskovej formy. Na plátno horizontu je premietaný film, jeho logický sled živí dramatické momenty príbehu, ktorý je vedený Video-Jockeyom. Táto vizualizácia aktérov sprevádza po celú inscenáciu. Magický svet logických i nelogických situácii je inscenovaný na princípe Laterna Magica a plynule sa vplieta do javiskového diania.

Smrť, paradoxne v mužskej podobe a paradoxne pomenovaný Vitalij, dostáva padáka od vysokopostavených úradníkov Auditorov reality. Vo filmovej expozícii sa dozvedáme, že úrad Vitalija vykáže so svojho pôsobiska, zatiaľ čo na Zemeploche postava starnúcej mystičky čaká na svoj koniec. No ten sa nedostaví. Sledujeme príbeh hlavných postáv, ktorých cesty sa akosi nekrižujú. Spletitá detektívna zápletka diváka vedie svetmi prapodivných bytostí s nápadne ľudskými vlastnosťami. Tragikomika inscenácie dáva divákovi priestor zasmiať sa na peripetiách archetypu Smrti, ktorý stelesňuje naše najtemnejšie obavy, na archetype, ktorý nás donedávna navštevoval o niečo častejšie. Zlom však nastáva keď do Smrťovho sveta vstúpi žena. Nežné nedorozumenia rozdielnych bytostí, úsmevne líčia, charakter Pratchettovho génia. Jeho symbolická hodnota po divadelnom oblúku dokáže prehĺbiť vzťah k absurdným postavám. Zvrat nastáva, keď sa Vitalij pokorený dostáva pred samotného Tvorcu a súd s nebeskými silami vyhrá. Záverečný obraz sladkobôľnej romance zamilovaného hrdinu je minúta „posledného valčíku“, ktorá dešifruje niekoľko symbolických rovín a obrazových metafor inscenácie.

Predstavenie získalo cenu detského diváka na medzinárodnom festivale Virvar, ktorý organizuje Bábkové divadlo v Košiciach.

KEDY: streda 31. augusta o 20:30 (predstavenie potrvá do cca 22:30)
KDE: Kežmarský hrad – nádvorie

Podujatia v Tatrách