Dni vedy a techniky na Astronomickom ústave SAV, v.v.i.

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku Vás Astronomický ústav SAV, v.v.i, a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV pozývajú v dňoch 8.11. a 10.11. na večerné prednášky na astronomické témy a pozorovanie objektov na nočnej oblohe ďalekohľadom.

Pre organizované skupiny návštevníkov ponúkame v dňoch 6.-10.11.2023 prednášky na tému podľa vlastného výberu zo zoznamu uvedeného vo „večernom programe“. V termíne 6.-8.11. do 12:00 je navyše možnosť výberu témy prednášky „Vznik a vývoj vesmíru“.

Tešíme sa na Vás!

Podujatia v Tatrách