Doby Tatry

Registrácia prebieha od 1. 5.2019 do 30.6.2019

Samotná výzva prebieha od 1.7.2019 do 30.9.2019, počas tejto doby je potrebné zdolať daných 6 štítov.

www.dobytatry.sk

Instagram: www.instagram.com/dobytatry

Facebook: www.instagram.com/dobytatry

Podujatia v Tatrách