Farmárske trhy Poprad

Podujatie zamerané na podporu predaja výrobkov od výrobcov, pestovateľov, farmárov v
Poprade.

Podujatia v Tatrách