Hudobný večer – HUSĽOVÝ KONCERT

Husľové duo Ján Komišák a Vladimíra Ščigulínska, členovia Štátnej filharmónie Košice, zahrajú skladby od J.S. Bacha, I. Pleyela, A. Dvořáka a Ch.A. de Bériota.

Vstupné: 6 €

Podujatia v Tatrách