Ján Móry – Spišská omša

Slavonic o.z. a Múzeum v Kežmarku vás pozývajú na premiéru Missa solemnis Spišská Novo-Vesiensis (Spišská omša), z tvorby Jána Móryho.

KEDY: nedeľa 27. novembra 2022 o 16:00

KDE: Kaplnka Kežmarského hradu

Účinkujú:

 • Komorný súbor Slavonic
 • Sláčikové kvarteto ART
 • Umelci v zoskupeniach: Andrej Baran, Lukáš Šustek, Kristián Gašpar, Andrej Krajčovič, Hana Kopecká, Nazar Spas, Martin Suroviak
 • Ján Móry

  (Banská Bystrica 10.7.1892 – Bratislava 5.5.1978)

  Ján Móry je jednou z tých hudobných osobností, na ktoré sa v druhej polovici 20. storočia začalo pomaly zabúdať. V roku 1977 sa skladateľ rozhodol svoj hudobný fond uložiť v rodnom meste – v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici.

  Jeho hudobný odkaz obsahuje vyše 200 piesní, komorné diela a inštruktívne skladby pre deti a mládež, vyše 20 symfonických a orchestrálnych diel a 12 hudobnodramatických diel. Jeho operety a orchestrálne kompozície v 20. a 30. rokoch minulého storočia uvádzali popredné orchestre a operetné scény nielen na Slovensku, v Čechách a na Morave, ale aj v Nemecku – hlavne v Berlíne a Hamburgu, kde sa nahrávali aj na gramoplatne a vydávali tlačou.

  Ján Móry je osobitým zjavom v slovenskej hudobnej kultúre 20. storočia. Do európskej hudobnej kultúry prispel Ján Móry najmä svojou bohatou, nekonvenčnou melodikou a lyricko-meditatívnym založením hudobného prejavu. Bol prvým slovenským skladateľom, ktorý v bohatom zvukomalebnom hudobnom šate predstavil Európe Slovensko, jeho krásnu prírodu a najmä Vysoké Tatry v ich rozličných premenách.

  Spišská omša

  Koncertné predvedenie slávnostnej omše Jána Móryho pri príležitosti 130. výročia narodenia skladateľa je premiérou tohto diela, ktoré doposiaľ ležalo v archíve Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici len v rukopisoch.

  Autor dielo nazval Missa solemnis Spišska Novo Vesiensis ad 4 voces cum organo et quartetto. Skrátený slovenský názov Spišská omša pripísal na titulný list dodatočne. V Kežmarku zaznie inštrumentálna verzia tohoto jedinečného diela. Omša obsahuje všetky časti omšového ordinária. Sanctus a Benedictus sú napísané ako samostatné časti, splynuli až po Druhom vatikánskom koncile, ktorý sa konal v rokoch 1962 – 1965.

  V skladateľovej pozostalosti sa zachovala rukopisná partitúra. Umelecké naštudovanie v podaní profesionálnych interpretov je premiérovým uvedením diela od jeho vzniku. Vyplňuje medzeru v poznaní autorskej hudobnej tvorby v dejinách slovenskej hudby.

Podujatia v Tatrách