Ján Zoričák – HEIMAT ozvena z vesmíru

Ján Zoričák – HEIMAT ozvena z vesmíru – výstava predĺžená do 26.3.2023

Tvorba Jána Zoričáka je rozpoznateľná na prvý pohľad. Je obzvlášť pozoruhodné, že celý zložitý proces výroby sklenenej plastiky realizuje autor sám. Je propagátorom nového prístupu ku sklu ako samostatnému výtvarnému médiu. Pri tvorbe využíva základné geometrické tvary, ktoré následne brúsi, matuje, leští, vkladá rôzne farby a drahé kovy. Používa rozmanité inovatívne postupy (šošovkovité výbrusy), využíva chemické a fyzikálne vlastnosti blokov olovnatého skla, ktoré slúžili pri experimentovaní na časticových urýchľovačoch v CERNe a vyznačujú sa vysokou hustotou, odolnosťou i vysokým leskom.

Svoje plastiky vytvára v cykloch, väčšinou súvisiacich s vesmírom (Vesmírne signály, Poslovia vesmíru, Veľký tresk, Nebeské kytice, Nebeské záhrady, Hviezdy…).

Ján Zoričák sa narodil 13. novembra 1944 v Ždiari ako najstarší zo šiestich detí. Študoval na Sklárskej umeleckopriemyselnej škole v Železnom Brode (1959 – 1963) a na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe (1963 – 1969). Už ako študent so svojím návrhom sklenenej kolekcie (vázy) zvíťazil na svetovej výstave EXPO´67 v Montreale v roku 1967. Od roku 1970 žije a tvorí vo Francúzsku v prostredí Savojských Álp v dedine Talloires, na brehu Lac d´Annecy, kde má svoj sklársky ateliér. V 80. rokoch začal pôsobiť ako poradca pre umelecké sklo pri Ministerstve kultúry. V roku 1982 dal podnet na založenie prvého francúzskeho múzea súčasného skla a sklárskeho centra v Sars-Poteries (Museé du Verre de Sars-Poteries), zároveň aj sklárskeho sympózia, ktoré trvá až do súčasnosti. Ján Zoričák bol ocenený vtedajším prezidentom Francúzska v roku 1987 udelením titulu Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres (Rytier Rádu umenia a literatúry). V nasledujúcich rokoch pomohol univerzitám v Quebecu a Montreale v Kanade vybudovať sklárske centrá a zorganizovať výučbu študentov. Vo svete sa presadil ako jeden z najuznávanejších sklárskych výtvarníkov
a jeho diela boli vystavené na viac než osemdesiatich autorských výstavách vo svete.

V posledných desaťročiach sa opakovane vracia na Slovensko, kde zrealizoval mnohé výstavy. V roku 2013 mu prezident SR udelil vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy. V rodnej obci Ždiar založil galériu súčasného sklárskeho umenia – Stone Art Gallery Ždiar.

Najrozsiahlejšie výstavné projekty zorganizoval práve v Tatranskej galérii v novozrekonštruovaných priestoroch (2009 Hviezdne posolstvá, 2012 Poézia vesmíru, 2022 Heimat – ozvena z vesmíru). Rozsiahla výstava v Tatranskej galérii v Poprade pod názvom Heimat ozvena z vesmíru je výberom z posledného obdobia autorovej tvorby, ale aj sondou do jej začiatkov. Nostalgický názov Heimat, či spišskonemecký povzdych za jeho domovinou, je neustálym autorovým vnútorným prepojením citovej väzby k rodnej krajine s nadpozemským univerzom.

Súčasťou vernisáže bude vianočný koncert Bellcanto duo.

Príďte zažiť výnimočný večer do Tatranskej galérie 14. decembra 2022 o 17.00

Podujatia v Tatrách