Kafkove Matliare

FESTIVAL KAFKOVE MATLIARE k 100. výročiu pobytu Franza Kafku v Tatranských Matliaroch.
Podujatia budú v T. Lomnici, na bilingválnom gymnáziu v Poprade a v Rakúskom kultúrnom fóre. S prednáškou o pobyte F. Kafku v Matliaroch sa prvý raz na Slovensku predstaví psychoterapeutka CHARLOTTE AIGNEROVÁ, podpredsedníčka Rakúskej spoločnosti Franza Kafku, zaznejú príspevky Antona Hykischa a Antona Baláža a ja ako autor dvoch divadelných hier o Kafkovi a prekladateľ jeho aforizmov a krátkych próz tiež čosi poviem a podujatia i besedu so študentmi budem moderovať.
Záujemcov o život a dielo tohto veľkého pražského, po nemecky píšuceho židovského spisovateľa srdečne pozývam najmä na podujatie v Rakúskom kultúrnom fóre na Hodžovom námestí v Bratislave v pondelok 6. júna o 17:00 hod.
11:00 – 12:30 -V Tatranskej Lomnici si môžete na Základnej škole vypočuť ukážky z tvorby a zúčastniť sa diskusie 14:00 prebehne v Tatranských Matliaroch pri pomníku Franza Kafku spomienka na tohoto umelca

Podujatia v Tatrách