Koncert Con Moto Slovakia

Koncert Con Moto Slovakia – Jiří Slovík – dirigent, Madame Bujna – Šansón, Igor Grossman – poézia, ktorý sa uskutoční v Evanjelickom kostole Svätej Trojice v Poprade v sobotu 26. júna 2021 o 18.00 h.

Podujatia v Tatrách