Koncerty v Tatranskom dóme – Trio Fantázia – ONLINE prenos

Koncerty v Tatranskom ľadovom dóme si môžete užiť každú nedeľu o 15:00, v súčasnej pandemickej situácii si ich však môžete  vypočuť len ONLINE na FB stránke Región Vysoké Tatry – High Tatras Region  a  Vysoké Tatry – Hory zážitkov . V prípade uvoľnenia protipandemických opatrení budú podujatia sprístupnené aj pre verejnosť.

V nedeľu 09.01.2021 si môžete vypočuť a pozrieť Trio Fantázia.

Tomáš Koky študoval hru na husliach na konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. Je multiinštrumentalista a dodnes sa venuje profesionálne muzike a pôsobí ako učiteľ na základnej umeleckej škole Fantázia vo Svite.
Miriama Trembáčová: študovala operný spev na konzervatóriu v Žiline a následne získala vysokoškolské vzdelanie na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí ako externistka v Štátnej opere v Banskej Bystrici a v umeleckom speváckom zoskupení Lamour.
Jozef Štrbka študoval hru na organe na ZUŠ Janka Silana v Poprade, pokračoval v štúdiu hry na organe na Katolíckej univerzite v Ružomberku a momentálne rozširuje svoje štúdium o hru na akordeóne na konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach.

1.Tomáš Koky – Husle
2.Jozef Štrbka – Klavír
3.Miriama Trembáčová – Operný spev

 

 

Podujatia v Tatrách