Letná čitáreň II – Rastliny, ktoré zmenili svet

Podtatranské múzeum v Poprade, kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, Vás pozýva na druhú prednášku z letného cyklu Letná čitáreň – Rastliny, ktoré zmenili svet.

Tajomný svet rastlinnej ríše poodhalíme počas prednášky doc. RNDr. Danky Šubovej, CSc., bývalej dlhoročnej riaditeľky Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, človeka spätého s prírodou a jej ochranou.

Prednáška Letnej čitárne 2 sa uskutoční v stredu 17. júla 2024 o 16:00 – 17:30 hod. v prednáškových priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4 v Poprade.

Vstupné dobrovoľné.

Podujatia v Tatrách