„Limanova a Kežmarok – magdeburské mestá na poľsko – slovenskej obchodnej ceste“

Online otvorenie výstavy „Limanova a Kežmarok – magdeburské mestá na poľsko – slovenskej obchodnej ceste„.

Pôvodnými obyvateľmi mesta boli nemeckí kolonisti, ktorí sem prišli na pozvanie panovníka po ničivom tatárskom vpáde v rokoch 1241 – 1242. Sasi sa riadili nemeckými právnymi zvyklosťami, ktorých súčasťou bolo i magdeburské právo. Zabezpečovalo im výhodnejšie sociálne postavenie oproti domácemu obyvateľstvu a stalo sa základom mestských práv. Tie napomohli vzniku bohatých stredovekých spišských miest…

Mikroprojekt „Limanova a Kežmarok – magdeburské mestá na poľsko – slovenskej obchodnej ceste“ spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020. Otvorenie výstavy si budete môcť pozrieť tu:

ONLINE otvorenie výstavy

Podujatia v Tatrách