Majstrovstvá SR v štartoch na kolieskových saniach pre rok 2021

Majstrovstvá SR v štartoch na kolieskových saniach pre rok 2021 v Starom Smokovci.

08.45 – 09.45 hod             2 tréningové a 2 finálové jazdy žiakov a ml. juniorov Lendak

09.45 – 09.55 hod             Dezinfekcia

09.55 – 10.25 hod             2 tréningové a 2 finálové jazdy žiakov a ml. juniorov V. Tatry a Čadca

10.25 – 10.35 hod             Dezinfekcia

10.35 – 11.15 hod             2 tréningové a 2 finálové jazdy žiakov a ml. juniorov Helcmanovce

11.15 – 11.25 hod             Dezinfekcia

11.25 – 12.15 hod             Tréning, finálové jazdy st. juniori, seniori, dvojky (2 jazdy)

 

Otvorenie M-SR v štartoch na kolieskových saniach sa kvôli aktuálnej pandemickej situácii v okrese Poprad ruší. Vyhlásenie výsledkov sa taktiež kvôli aktuálnej pandemickej situácii v okrese Poprad ruší. Odovzdanie cien prebehne v kluboch.

Organizátor si vyhradzuje právo tento harmonogram čiastočne upravovať, podľa aktuálnej časovej situácie.

Riaditeľ pretekov: Jozef Škvarek
Organizačné zabezpečenie: Ing. Viera Bachárová Findurová
Technické zabezpečenie: Milan Parimucha
Hlavný rozhodca: Mgr. Rastislav Drajna
Rozhodca štartu: Ján Harniš
Jury: zástupcovia oddielov

Kategórie: ml. žiaci a žiačky ročník narodenia 2010 a vyššie
st. žiaci a žiačky ročník narodenia 2008 – 2009
ml. juniori a juniorky ročník narodenia 2004 – 2007
st. juniori a juniorky ročník narodenia 2001 – 2003
muži, ženy ročník narodenia 2000 a menej
dvojky
Prihlášky: menovité s uvedením dátumu narodenia zaslať do 16.9.2021
mailom na adresu SZS: sane@sane.sk
SZS zabezpečí: obed
Preteky: 2 tréningové jazdy a 2 finálové jazdy, je možné používať
„hrabáky“. Súťaží sa podľa najnovších pravidiel medzinárodnej
sánkarskej federácie IRO, vydanie 2020.
COVID Opatrenia: V zmysle Covid automatu platného pre Okres Poprad je možná
účasť iba pre osoby OTP (plne očkovaná osoba alebo osoba,
ktorá prekonala COVID-19 v období pred viac ako180 dňami
alebo osoba s negatívnym výsledkom antigénového testu max 48
hod od odberu alebo s negatívnym výsledkom PCR testu max 72
hod od odberu). Testy budú preplatené.
Povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri pre
vzdialenosť menšiu než 5 m.

Podujatie realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Podujatia v Tatrách