Maliarske sympózium – POÉZIA V MAĽBE TATIER

Galéria Tatranský šperk a Tatranský literárny fond vás srdečne pozýva na maliarske sympózium, 2.ročník – POÉZIA V MAĽBE TATIER, ktoré sa uskutoční 24.-30.10.2022 v Starom Smokovci.

Týždňové sympózium zamerané na maľbu krajiny Vysokých Tatier sa bude venovať krajinomaľbe s technikou akrylových farieb.

MIESTO: Galéria Tatranský šperk, Vila Flóra, Starý Smokovec, Vysoké Tatry

ČAS: 9:00 – 18:00 s prestávkou na obed

PROGRAM: Intenzívna práca v plenéri aj v ateliéri: príprava, uchopenie témy, diskusia, konzultácia práce. Úsilím je rozvíjanie remeselnej zručnosti, oboznámenie sa s prenosom vnímania krajiny na vybraný formát, nadobudnutie skúsenosti s farbami.

Pokúsime sa zavnímať poéziu ako súčasť krajiny i nás a zachytiť to podstatné pre nás prostredníctvom maľby vo farbe, atmosférou, v detaile – aby sme zistili v praxi akou výhodou môže byť takéto poznávanie a sprevádzanie sa, pre náš každodenný život.

PREDNÁŠKY O MAĽBE: Na každý deň v popoludňajšej časti sme pripravili jednu tému k tejto výtvarnej disciplíne, s cieľom porozumieť jej princípom:

1. SVETLO A FAREBNOSŤ
2. KOMPOZÍCIA
3. VZDUŠNÁ PERSPEKTÍVA
4. VÝTVARNÝ JAZYK
5. CELOK A DETAIL
6. MOTÍV-VÝBER NÁMETU
7. PREČO MAĽOVAŤ
Sprevádzať vás budú výtvarníci Martin Tamásfi a Miriam Veselá.

PRIHLÁSENIE: Prosím prihláste sa vopred na tel: 0904 126 540, kapacita miest je obmedzená. Nekladie sa nárok na predošlé výtvarné skúsenosti.

V CENE: Výtvarný materiál – účastník má k dispozícii maliarske plátno, skicáre, ceruzky, akrylové farby, médiá, štetce, maliarsky stojan. Taktiež malé občerstvenie: káva, čaj, pochutiny.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 20€/1deň +10€/každý ďalší deň, 70€/7dní
VERNISÁŽ: v pondelok 31.10.2022 o 16:00*
Nech žije Krása a Tvorba!
*(nie je podmienkou, diela budú vystavené po dohode a so súhlasom účastníkov)

Podujatia v Tatrách