Medzinárodný festival horských filmov 2022

Ďalší ročník obľúbeného festivalu horských filmov už má stanovený termín na rok 2022. Môžete sa naň tešiť od 12. – 16. 10.2022.

Celý program nájdete TU.

14. 10. 2022 – piatok / October 14, 2022 – Friday

18.15 Projekcia súťažných filmov Blok 7,4 / Screening of Competition Films

Horský vodca / Mountain Guide

Čo všetko sa skrýva za tradičným remeslom horského vodcovstva vo Vysokých Tatrách?

Everything that is behind the traditional craft of mountain guiding in the High Tatras.

Vysoká škola trpezlivosti „Betom“ XIc / The Key is Patience. ʺBetomʺ XIc

Mišo Burian v jednej z najťažších moderných ciest na českom piesku – Betom XIc (fr. 8c).

Mišo Burian at one of the most difficult contemporary routes in the

Czech sandstone – Betom XIc (fr. ).

Mount Hood

Jarná lyžiarska výprava na Mount Hood s olympijským medailistom Alexom Hallom.

A spring skiing expedition to Mount Hood with an Olympian medalist Alex Hall.

Veľkí šejkovia / Great Sheikhs

Leo Houlding na prieskumnej ceste na púštne veže v Saudskej Arábii.

Leo Houlding and his exploration of a desert tower in the Saudi Arabia.

21.15 p.m. Projekcia súťažných filmov Blok 10 / Screening of Competition Films

Sama na ceste / Alone on the Trail

Intímny portrét unikátnej športovkyne v extrémnych životných úlohách.

An intimate portrait of a unique sportswoman in extreme life roles.

Odlet / Fly Off

Čo si má počať lyžiar v čase pandémie?

What can a skier do in the times of pandemic?

Čadičový ostrov / Basalt Island

Ostrov Réunion ako krajina skalného lezenia s mimoriadne úspešnými lezcami.

Reunion island, a region of rock climbing rich with extremely successful climbers.

Magické Grónsko / Mystical Greenland

Čarovná púť krajinou bez chodníkov, turistov a mimo civilizácie.

A magical journey through the country without paths, tourists, or civilization.

Korzické lezenie / The Corsair Traverse

Krátky film o športovom lezení, analógia medzi realitou a videohrami z 80. rokov.

A short movie about sport climbinb, an analogy between reality and video games of the 80s.

Teória pádu / Fall Theory

Bizarné cesty Franca Cooksona a odvaha jeho 15-ročného nasledovníka Toma Pearcea.

The bizarre voyages of Franc Cookson and the courage of his 15-year-old follower Tom Pearce.

15.10. 2022 – sobota / October 15, 2022 – Saturday

18.15 Projekcia súťažných filmov Blok 11 / Screening of Competition Films

Posúvať hranice / Pushing the Limits

Jean Maggi, ktorý nedokáže chodiť, s upraveným bicyklom na najvyššie položenej ceste v Himalájach.

Jean Maggi, who is unable to walk, with an augmented bicycle on the highest-altitude route in the Himalayas.

Prechod / The Traverse

Valentine Fabreová a Hillary Gerardiová chcú ako prvé ženy zlyžovať non-stop Haute Route zo Chamonix do Zermattu.

Valentine Fabre and Hillary Gerardi are aiming to ski Haute Route from Chamonix to Zarmatt without a break.

Panamericana: Potulky s Charliem / Panamericana: Travels With Charlie

Outdoorové dobrodružstvo s karavanom a lezením.

An outdoor adventure with a caravan and climbing.

Doo Sar. Lyžiarska expedícia do Karakoramu / Doo Sar. A Karakoram Ski Expedition

Dva vrcholy, dvaja kamaráti a dva zjazdy v Karakorame.

Two peaks, two friends, and two rides in Karakoram.

Jötunn

Extrémni kajakári objavujú neprebádané údolia a nesplavené rieky Islandu.

Extreme kayakers discovering the unexplored valleys and unridden rivers of Iceland.

21.15 p.m. Projekcia súťažných filmov Blok 13 / Screening of Competition Films

Štítová stena / The Head Wall

Východná stena Mlynárika a dvojica Krasňanský – Krištoffy v jej direttissime.

The eastern wall of Mlynárik and the Krasňanský – Krištoffyduo in its direttissima.

51 x 3 000

Nádejný španielsky horolezec sa púšťa do ambiciózneho projektu v Pyrenejach.

A promising Spanish climber and his ambitious project in the Pyrenees.

24-hodinová Odysea /24 Hours Odyssee

Horolezecký pár snov v slávnej severnej stene Eigeru.

The climbing dream duo in the famous northern wall of Eiger.

#Byť / #TO_BE

Filozofický príbeh o priateľstve, horách a poľskom himalájistovi Wielickom.

A philosophical story of friendship, mountains, and the Polish climber Wielicky.

16. 10. 2022 – nedeľa / October 16, 2022 – Sunday

17.15 Projekcia ocenených filmov / Screening of Award-Winning Films

Podujatia v Tatrách