MTBIKER Sliezsky kráľ 2022

Cykločasovka na obľúbenej trati na vašom milovanom bicykli bez elektromotora (cestný, gravel aj MTB).
Štart: 10:00, štartuje sa po 30 sekundách podľa pridelených štartovných čísel vo dvojiciach
Organizátor: Horský hotel Sliezsky dom

Prezentácia: MTBIKER stánok pri rampe v Tatranskej Polianke 29. 10. 2022 od 8:30 – 9:30

Dĺžka trate: cca 7 km
Prevýšenie: cca 700 metrov

Prihlášky a štartovné:
Prihlasovanie je možné cez MTBIKER
Cena štartovného je 15 € pre prihlásených elektronicky so zaplateným štartovným do 27. 10. 2022 do 24:00 hod. Ak sa kapacita (100 pretekárov) nenaplní, je možná registrácia aj na mieste v cene 20 €.
Platba sa považuje za uhradenú pripísaním na účet organizátora a to najneskôr do 27. 10. 2022 do 24:00 hod.

Štartovné:
15 € pri platbe do 27. 10. 2022 vrátane
20 € na mieste (v prípade nenaplnenia limitu počtu pretekárov pri online registrácii do 27.10.2022 24:00 hod.)

V cene je zahrnuté
Vývoz vecí z miesta štartu do cieľa (9:30 hod.), teplé jedlo – klobása s prílohou, teplý nealko nápoj
Kategórie:
M 18 (junior) – 2004 a mladší
Ž 18 (juniorka) – 2004 a mladšie
M – 1983 – 2003
M 40 – 1972 – 1983
M 50 – 1972 a starší
Ž – 2003 a staršie

Pravidlá pre účastníkov budú k dispozícii na prezentácii, pričom každý pretekár odsúhlasí porozumenie s pravidlami svojím podpisom.

Podujatia v Tatrách