Nedeľné tvorivé dielne HALLOWEEN

NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE

Milí pedagógovia a rodičia s deťmi srdečne Vás pozývame na HALLOWEENSKE TVORIVÉ DIELNE
KEDY? … v nedeľu 15. októbra 2023 od 14, 00 do 16, 00 h.
KDE? … Tatranská galéria – Elektráreň v Poprade
ČO? … vyrobíme si HALLOWEENSKE TEKVICE
Poplatok: 3,00 € / os. zahŕňa vstup do galérie a materiál na tvorivé dielne.
Na tvorivé dielne je potrebné sa prihlásiť
t. č. : 0915 610 756

Podujatia v Tatrách