Noc literatúry v Kežmarku

Noc literatúry – verejné čítania európskej literatúry v preklade do jazyka danej krajiny na atraktívnych miestach v Kežmarku.
Miesto čítania / Autor – Dielo / Čítajúci:
1/Múzeum bytovej kultúry v Kežmarku
Valter Hugo Mãe – Syn tisícich otcov (PT)
Preklad: Lenka Cinková
Číta: Lenka CINKOVÁ
2/Lyceálna knižnica / Evanjelické lýceum
Alena Sabuchová – Šeptuchy (SVK)
Číta: Alena SABUCHOVÁ
3/Kníhkupectvo ALTER EGO
Kjersti A. Skomsvold – Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia (NOR)
Preklad: Miroslav Zumrík
Číta: Miroslav ZUMRÍK
4/Hotel Hviezdoslav
Lenka Elbe – Uranova (CZE)
Číta: Lenka ELBE
5/ Grundschule Kežmarok
Olga Grjasnowa – Právna nejasnosť jedného manželstva (DEU)
Preklad: Paulína Čuhová
Číta: Paulína ČUHOVÁ
Počas jedného večera je prostredníctvom zaujímavých osobností predstavených niekoľko úryvkov, publikum si samo môže vybrať, kde a čo si pôjde vypočuť.
Čítať sa začne o 16,30 hod.
Na záver /cca o 19,15 hod./ sa účastníci môžu stretnúť so všetkými účinkujúcimi na besede spojenej s hudobným vystúpením Michaely REGECOVEJj pod moderátorskou taktovkou Mariána GALAJDU v hoteli Hviezdoslav.
Vstup na všetky čítania i besedu je voľný.
Noc literatúry pripravuje České centrum v spolupráci so združením zahraničných kultúrnych inštitútov siete EUNIC (European Union National Institutes for Culture), kultúrnymi oddeleniami veľvyslanectiev a zastúpením Európskej komisie.
Noc literatúry sa koná zároveň aj v iných európskych mestách ako Praha, Viedeň, Budapešť, Lisabon atď.

Podujatia v Tatrách