Organovo – husľový koncert

Domáci hudobný skladateľ a koncertný virtuóz Peter Duchnický sa so svojim hosťom Jánom Kružliakom ml. predstavia na organovo – husľovom koncerte v Novom evanjelickom kostole 11. mája 2023 o 18.30 hod.
Zaujímavá kombinácia Duchnický (organ), Kružliak (husle) odohrá koncert z diel Bacha, Bibera a Duchnického. Program v rámci 46. ročníka Kežmarskej hudobnej jari prinesie aj PREMIÉRU Duchnického skladby Musik from Käsmark.

Podujatia v Tatrách