Pietna spomienka na obete hôr

Pietna spomienka na obete hôr na Symbolickom cintoríne pri Popradskom plese sa uskutoční 22.10.2022 o 10.00.

Na Symbolickom cintoríne pod Ostrvou sa bude spomínať na obete hôr. Ich pamiatku si príbuzní, priatelia a známi uctia už tradične v predposlednú októbrovú sobotu.

Kým počas dvoch rokov pandémie sa v limbovom háji pri Popradskom plese na obete hôr spomínalo len individuálne, vlani už mala pietna spomienka zvyčajnú podobu.  Zvon v kaplnke pod Ostrvou sa rozozvučí už tradične o 11.00 hodine. Prečítaním mien obetí Tatier, ktoré v štatistikách horských záchranárov na slovenskej i poľskej strane pribudli od poslednej pietnej spomienky, vzdajú hold všetkým, ktorí v horách prišli o to najcennejšie – vlastný život. Pietny akt uzavrie sv. omša.

Od ostatnej spomienky pribudli na Symbolickom cintoríne dve tabuľky s dvoma menami. Muža pochovala ešte v júni 2014 kamenná lavína v Hincovom sedle, žena zahynula pri zostupe z vrcholu Pietrach v rakúskych Alpách v auguste 2021. Momentálne sa v limbovom háji pod Ostrvou nachádza 400 tabuliek, na ktorých je vygravírovaných dokopy 537 mien obetí hôr.

Schvaľovanie nových tabuliek s menami obetí je v kompetencii Kuratória Symbolického cintorína, ich inštalovanie má na starosti Stredisko starostlivosti o turistickú infraštruktúru Správy Tatranského národného parku. Tá sa ako správca cintorína stará aj o údržbu celého areálu vrátane povestných detvianskych krížov a kaplnky, v ktorej sa nachádza zvon s mottom: Mŕtvym na pamiatku, živým na výstrahu!

Tento rok zamestnanci Správy TANAP-u zreparovali deväť z vyše sedemdesiatich drevených krížov, ktoré špeciálne pre toto miesto vyrobili detvianski majstri, okrem toho ešte pred letnou sezónou osadili aj nové zábradlie v areáli Symbolického cintorína, ktorý slávnostne otvorili v auguste 1940. S myšlienkou zriadiť v Tatrách takéto pietne miesto prišiel ešte v 20. rokoch 20. storočia český maliar Otakar Štáfl. V roku 1963 bol Symbolický cintorín zapísaný do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR.

Lokalita nie je návštevníkom prístupná celoročne, od 1. novembra až do 14. júna sa na ňu vzťahuje sezónna uzávera.

Podujatia v Tatrách