Planetárium v Poliankove

28.2. a 1.3. budeme mať posledný vstup (18:00) v Poliankove spojený aj s programom mobilného Planetária a pozorovaním nočnej oblohy (konjunkcia Jupitera a Venuše).
Program:
18:00 – výstava Dialóg s Planétou + Ľubomír Korenko
cca 18:40 – program mobilného Planetária
cca 19:00 – pozorovanie nočnej oblohy

Podujatia v Tatrách