Plesnivec Vertical run

Plesnivec Vertical run – 5 kilometrový beh s 530 metrovým prevýšením.

Vhodný pre skúsených borcov ale aj začiatočníkov.
5km/530+limit 100 pretekárov.

Štart preteku 10:00. Hromadný štart s prekrytými hornými dýchacimi cestami (rúško, buffka, čelenka).
Výklad trate: 15min pred štartom.
Základná a najdôležitejšia podmienka účastí na podujatí je preukázanie sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom zo dňa 28.5., resp. 29.5. 2021 nie starším ako 12 hodín!
Negatívny výsledok testu je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
Pretekárom odporúčame objednať sa na antigénový test cez: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php ( Spišská Belá je 10km od štartu )
Prezentácia a výdaj štartovných čísiel:
Na základe odovzdania podpísaného súhlasu dotknutej osoby a predloženia antigénového alebo PCR negatívneho testu nie staršieho ako 28.5. resp. 29.5.2021 (12 hodín) alebo potvrdenia uvedeného vyššie.
Predajňa Norwayshop Tatranská Lomnica – piatok 28.5.2021 12:00 – 17:00
Parkovisko chata Plesnivec Tatranská Kotlina – sobota 29.5.2021 7:00 – 9:30
Vyhodnotenie podujatia:
Vyhodnotenie podujatia nebude spoločné. Prví 3 pretekári v každej kategórií budú vyhodnotení individuálne.
Každý pretekár po prebehnutí cieľom dostane tašku s občerstvením a nápojom. Týmto krokom sa pre každého súťaž končí.
Vývoz osobných veci na chatu Plesnivec
Každý pretekár ma právo dať si vyviezť veci na chatu Plesnivec. Jedno štartovacie číslo = jedna batožina. Kto bude chcieť túto možnosť využiť dostane vrecko ( 15l ) a to si bude môcť dať vyviezť. Po dobehnutí do cieľa si budete môcť so štartovacím číslom batožinu vyzdvihnúť pri chate.
Auto odchádza 9:45 z miesta štartu na chatu!
Taktiež Vás prosíme o dodržiavanie protiepidemických opatrení v okolí chaty Plesnivec.
Každý účastník je povinný dodržiavať predpísané protiepidemické opatrenia. Osoby s príznakmi respiračných chorôb, so zvýšenou teplotou a osoby s nariadenou karanténou majú zákaz účasti sa na podujatí. Odporúčame v rámci možností dodržiavať sociálne odstupy a minimalizovať kontakty s inými účastníkmi. Do priestoru štartovacieho/cieľového koridoru môže ísť len účastník s viditeľne upevneným štartovným číslom a s prekrytými hornými dýchacími cestami.
Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že bude dodržiavať návštevný poriadok TANAPu a pokyny organizátorov. Organizátor si vyhradzuje právo udeliť sankcie v prípade nedodržania predpísaných pravidiel (napr. nešportové správanie, skracovanie trate, používanie slúchadiel, ohrozovanie bezpečnosti a zdravia, nepovolená zámena štartovného čísla, nedodržiavanie pandemických opatrení a pod.
V prípade extrémnych poveternostných podmienok, resp. akýchkoľvek iných okolností, ktoré by mohli ohroziť životy a zdravie pretekárov, si organizátor vyhradzuje právo preteky zrušiť bez náhrady.

Podujatia v Tatrách