Poetický večer JIŘÍ WOLKER – LÁSKA K PRÍRODE – SOCIÁLNY CIT – POÉZIA ĽUDSKOSTI

Poetický  večer  s tvorbou Jiřího Wolkera pri príležitosti 100. výročia jeho pobytu vo Vysokých Tatrách. Účinkuje Žofia Fridrichová,  Zuzana Šimová a Ivana Figová

Vstupné: 3 €
(Vyzbierané vstupné bude použité na podporu a rozvoj Tatranského literárneho fondu).

Podujatia v Tatrách