Pre deti Čarovná muzika

Keď sa chudobných rodičov syn poberie do sveta, sám nevie, čo ho tam čaká… … nájde si robotu, získa čarovné husličky aj píšťalku a na koniec… ale veď to už sami uvidíte! Interaktívna rozprávka, ktorá vychádza z ľudovej slovesnosti je dopĺňaná hudbou všetkých druhov a žánrov – od slovenského folklóru, cez populárnu pieseň, až po Montiho čardáš. Pomocou zázračnej muziky ukážeme najmenším, že proti zlu treba len dobrotou a fígľom bojovať.

Podujatia v Tatrách