Pre deti Sranda Banda Talent Show

Sranda banda Talent Show je komediálna rodinná šou, v ktorej sa miešajú krásne bábky, výborná bruchovravecká technika a trefný multivrstvový humor. Neinfantilné energické divadlo je popretkávané gagmi tak, aby pobavilo celú rodinu.

Vstupné 1,50 € / predpredaj na www.kultura.poprad.sk a MIK 052/4361192

Podujatia v Tatrách