Remeslo od praveku po súčasnosť

Podtatranské múzeum v Poprade si pripravilo pri príležitosti podujatia Made in Slovakia 2019 špeciálny program.

V sobotu 3. augusta 2019,  počas konania festivalu Made in Slovakia, pripravilo Podtatranské múzeum v Poprade v čase od 13.00 do 18.00 h, vo svojich priestoroch a areáli múzea atraktívny program pre svojich návštevníkov.

Názov programu úzko súvisí s témou krátkodobej výstavy múzea. Študenti Súkromnej strednej umeleckej školy Hodruša-Hámre v spolupráci s Archeologickým múzeom Slovenského národného múzea v Bratislave vytvorili repliky zbroje, zbraní a šperkov. Lektori Podtatranského múzea v Poprade oboznámia návštevníkov s jednotlivými exponátmi výstavy.

Pri remeslách ostaneme aj v areáli múzea, kde sa už bude „pracovať“ v remeselníckych dielňach. „V tkáčskej dielni budú mať návštevníci možnosť vidieť ukážku tkania na vertikálnom tkáčskom stave. Ruku k dielu budú môcť priložiť pri tkaní náramkov na hrebeňoch a kartičkách. Hotový výrobok ostane návštevníkovi ako originálny suvenír z múzea,“ pozýva do tkáčskej dielne riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová. V druhej remeselníckej dielni sa bližšie pozrieme na výrobu šperkov. 

V amfiteátri neďaleko remeselníckych dielní si múzeum pripravilo pre našich najmenších tvorivé dielne, ktoré sa budú zameriavať na poznávanie morfológie rastlinného tela.

V stálej expozícii múzea „Poprad a okolie v zrkadle vekov“ sa návštevník dozvie niečo z histórie mesta Poprad a podtatranského regiónu od praveku po súčasnosť. Okrem toho si vyskúša interaktívne prvky rozšírenej a virtuálnej reality. 

Pri príležitosti podujatia poskytne Podtatranské múzeum v Poprade pre svojich návštevníkov zvýhodnené vstupné 2,00 € pre dospelého návštevníka a 1,00 € pre deti, seniorov a ŤZP.

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie bude konať v budove Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4.

Zmena programu vyhradená!

Tešíme sa na vašu návštevu!

Podujatie Made in Slovakia alebo Festival všetkého slovenského sa bude konať od stredy 31. júla do soboty 3. augusta 2019. Návštevníci festivalu sa môžu tešiť na prezentovanie a predaj slovenských výrobkov od minulosti po súčasnosť, pestrý kultúrny program, drevorezbárov či atrakcie pre deti. Organizátormi podujatia je mesto Poprad a občianske združenie Pre mesto.

Podtatranské múzeum v Poprade bolo založené Uhorským karpatským spolkom v roku 1876. Vzhľadom na nezhody okolo umiestnenia múzea medzi Veľkou a Popradom došlo v roku 1882 k otvoreniu Tatranského múzea vo Veľkej a v roku 1887 Karpatského múzea v Poprade. V roku 1945 sa obe múzeá spojili do jedného s názvom Tatranské múzeum okresu Popradského (od roku 1961 Podtatranské múzeum). Podtatranské múzeum v Poprade je kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Podujatia v Tatrách