Rozprávanie MALIARSKE SYMPÓZIUM POÉZIA V MAĽBE TATIER 1/5

Rozprávanie MALIARSKE SYMPÓZIUM POÉZIA V MAĽBE TATIER 1/5.

Večer venovaný 2. ročníku maliarskeho sympózia, ktoré sa uskutočnilo 24. – 30. 10. 2022 v Galérii Tatranský šperk v Starom Smokovci. Večerom sprevádzajú lektori sympózia Miriam Veselá a Martin Tamásfi.

Vstupné 1 €

Podujatia v Tatrách