Rozprávkové nedele – Pre deti Deň rodiny

Tvorivá dielňa v Klub Zóne Domu kultúry Poprad pod vedením Soničky Fördošovej pre šikovné deti a pre ich rodičov. Potrebné doniesť nožnice, pastelky, fixky.

Vstupné: 1,50€

Dom kultúry: 052 772 22 55

MIK Poprad: 052 436 11 92

Podujatia v Tatrách