Roztancujme celú knižnicu!

Tanečný workshop latinsko – amerických tancov v priestoroch knižnice – Oddelenie umenia Spišská Sobota 9.12.2022 17:00.

Podujatia v Tatrách